Leerexpert Kokoen

stedelijk buitengewoon onderwijs

Onze school

 

Meisje in snoezelruimte

Is je kind motorisch en/of meervoudig beperkt? In Leerexpert Kokoen krijgt het van de kleuterklas tot het middelbaar aangepast onderwijs én de nodige zorg.

Op onze school kan je kind letterlijk en figuurlijk cocoonen: zichzelf zijn, tot rust komen en een positief zelfbeeld ontwikkelen. Stapsgewijs breken we samen uit de cocon, verkennen we de wereld en fladderen onze leerlingen een zinvol leven tegemoet.

Geborgen plek

Wie graag naar school komt, heeft ook meer zin om te leren. Daarom waken we erover dat elke leerling zich veilig en goed voelt. We kiezen heel bewust voor kleine klasgroepen, ingedeeld volgens leer- en toekomstmogelijkheden. Voor de klas staat een bekend gezicht, van kleuterschool tot middelbaar. Dat zorgt voor continuïteit, geborgenheid en een sterke band. Net omdat de leerkracht elke leerling, de ouders en het zorgteam zo goed kent, kunnen we een leertraject op maat uitstippelen. Samen zien we je kind op eigen tempo openbloeien.

Lachende leerling in zwembadDe wijde wereld in

Zwemmen, paardrijden, fietsen … We trekken er regelmatig een dag of zelfs een week op uit met onze leerlingen. Samen met andere scholen en organisaties zetten we ook dans-, theater- of uitwisselingsprojecten op. Zo ontdekken onze leerlingen hobby’s en talenten, openen we deuren én verruimen we ieders horizon.

De toekomst van onze leerlingen ligt in de samenleving. Om hen hier maximaal op voor te bereiden, stimuleren we zelfredzaamheid en/of functionele vaardigheden naarmate de leerlingen ouder worden (en afhankelijk van hun mogelijkheden). Hulp vragen, communiceren, leren koken, boodschappen doen, zich wassen ... Samen creëren we een inclusieve maatschappij!

Jongen in relaxruimteZorg op maat

Onze school combineert sterk onderwijs met sterke zorg. Ons hypermoderne schoolgebouw is uitgerust met grote sanitaire ruimtes met liften en verzorgtafels, in hoogte verstelbare leskeukens, therapieruimtes, veilige én uitnodigende speelplaatsen, snoezelruimtes om tot rust te komen, een buitenruimte aan elke klas…

Onze psychologen, kinderverzorgers, kinesisten en andere paramedici zorgen ervoor dat de leerlingen niets tekortkomen in de klas, op uitstap en tijdens projecten. Wist je dat er in onze school ook een multifunctioneel centrum (MFC) huist? Zij zorgen ervoor dat elke leerling het gepaste materiaal, de nodige therapieën en aangepaste verzorging krijgt.

​> Ontdek onze basisschool
Ontdek onze secundaire school
 

Onze werking

Leerling met Mickey Mouse trui krijgt kiné(Para)medische verzorging

Leerlingen krijgen (para)medische verzorging vanuit de school en/of het multifunctioneel centrum Mytyl (MFC)

Door het bereiken van de maximale bezettingsgraad kan MFC Mytyl momenteel geen nieuwe leerlingen in onze school ondersteunen. Voor de leerlingen die vandaag al op onze school zitten is er geen impact.

Wil je je kind graag aanmelden of inschrijven op onze school? Neem dan contact met ons op en we zoeken samen een oplossing.

> Ik wil jullie graag contacteren
 

Leerstromen

Omdat de toekomstmogelijkheden van elk kind zo anders zijn, werkt ons expertenteam met een aantal leerstromen:

  • de ervaringsstroom 
  • de leefleerwerking gerichte stroom 
  • de functionele stroom

Onderwijs op maat staat centraal. Leerlingen worden in functie van hun talenten en mogelijkheden voorbereid op een leven na de school. Via projectwerking en buitenschoolse activiteiten (dag- en weekuitstappen, museabezoeken,...) streven we naar maatschappelijke integratie en zelfredzaaamheid.

Kok maakt dessertenExtra troeven 

We vinden het belangrijk om ouders te betrekken en doen dit dus zo vaak mogelijk.
Vertrekkende vanuit de zorgvraag van het kind of de jongere, leveren wij als school: 

  • Eigen CLB met mogelijkheid tot begeleidingstraject naar VAPH en Integrale Jeugdhulp 
  • Vroegtijdig schoolverlaten voorkomen 
  • Hooggespecialiseerde opvang, verzorging en therapie (bobath) 
  • Toekomstgerichte trajectbegeleiding op maat
  • Warme maaltijden

​> Ontdek onze basisschool
Ontdek onze secundaire school