Leerexpert Kokoen

stedelijk buitengewoon onderwijs

Secundaire school

OV1 – opleidingsvorm 1

Voor wie?

Onze BuSO-school Leerexpert Kokoen biedt opleidingsvorm 1 (OV1) voor jongeren van 13 tot 21 jaar met een mentale beperking (type 2) of een motorische en/of meervoudige beperking (type 4). Dit kan eventueel in combinatie met autisme of een andere meervoudige beperking.

Toelatingsvoorwaarden

Om je kind aan te melden en in te schrijven in onze school heeft het een CLB- attest met advies OV1 type 4 nodig.

> Aanmelden en inschrijven

Onze werking

Wij staan garant voor de optimale ontplooiing van je kind. Onze experten werken voor elke leerling een traject op maat uit. Hiermee streven we naar een zo zinvol, zelfstandig en actief mogelijk naschools leven.
We bereiden je kind voor om in een beschermd leefmilieu te wonen en te genieten van zinvolle dagbesteding. Zo streven we ernaar dat je kind op volwassen leeftijd zelfstandig en optimaal kan integreren in de maatschappij.

> Ontdek ons OV1-lessenaanbod
> Lees meer over onze toekomstgerichte werking

Wat na buitengewoon secundair onderwijs OV1? 

Onze teams bereiden jongeren voor op een zo zelfstandig mogelijk leven en zoeken mee naar een geschikte toekomst. De nadruk van de leeractiviteiten ligt vooral op het ontwikkelen van de zelfredzaamheid, communicatiemogelijkheden en sociale vorming.

Tijdens de laatste schooljaren kan je kind een sociaal maatschappelijke training volgen ter voorbereiding op de opname in een dagcentrum of op begeleide tewerkstelling.  

Wanneer je kind 18 is, zorgen het CLB, de school (en het MFC) samen met jou voor het verwerven van het noodzakelijk ticket VAPH.  

> Lees meer over onze toekomstgerichte werking
> Lees meer over onze school