Leerexpert Kokoen

stedelijk buitengewoon onderwijs

Voorbereiding op de toekomst

Wat doen we in de klas?

In onze school worden alle jongeren voorbereid op een leven in een al dan niet beschermd woon- en leefmilieu. We bieden ze veel praktische en sociale vaardigheden aan en trachten hen te stimuleren zo zelfstandig mogelijk door het leven te gaan. We spreken dan van TGL – Toekomstgericht leven.

Ook na de schoolcarrière is het belangrijk te weten waar de nodige informatie te vinden in verband met onderwerpen die hen aanbelangen, zoals PAB, VAPH, … We leren hen waar ze op zoek kunnen naar die info in een wereld van Welzijn die voortdurend in verandering is.

Een individueel traject voor elke jongere

Voor elke jongere ziet de toekomst er anders uit. Logisch dus dat ook elk traject naar die toekomst er voor elke jongere anders uit ziet.

We gaan heel individueel te werk. Samen met leerkrachten TGL (Toekomstgericht leven), het CLB, de sociaal verpleegkundige van het MFC en vooral de ouders en de jongere zelf maken we kennis met de verschillende mogelijkheden en gaan we op zoek naar het meest ideale traject voor die bepaalde jongere.

We begeleiden de ouders en jongere bij hun aanvragen voor het VAPH, bezoeken samen mogelijke instellingen, zijn jobcoach voor Begeleid Werken,…

> Ik wil meer weten over het lessenaanbod van OV1

Sociaal-maatschappelijke training

In OV1 gebruiken we niet het begrip ‘stage’, maar spreken we over Sociaal-maatschappelijke training (SMT). Deze training biedt elke jongere de kans om tijdens zijn of haar schoolloopbaan al eens te proeven van het leven na de school.

Dit kan betekenen dat ze enkele dagen mogen beleven in het dagcentrum, of gaan logeren in een tehuis voor niet werkenden. Ook een training binnen Begeleid Werken behoort tot de mogelijkheden.  Dit allemaal om de overstap na de school zo soepel mogelijk te laten verlopen.
 

Begeleid Werken

Voor de meeste leerlingen ligt een betaalde job niet binnen de mogelijkheden. Binnen Welzijn is er de mogelijkheid om toch op zoek te gaan naar een job op de gewone arbeidsmarkt met aangepaste taken en met behoud van de inkomens- vervangende tegemoetkoming.

Deze vorm van begeleid werken bieden wij al in de laatste jaren van de schoolcarrière aan, waarbij de leerkracht de jobcoach is die mee op zoek gaat naar een geschikt plekje voor onze jongeren en die ook zorgt voor de begeleiding.
 

Trainingswonen

Wekelijks gaat groep 5 naar Peerdsbos, een openluchtschool van Stedelijk Onderwijs Antwerpen. Hier mogen we gebruik maken van een klein, maar gezellig appartementje om onze zelfredzaamheid te trainen. Hier komen vooral sociale en praktische vaardigheden, zoals poetsen, koken en hygiëne aan bod.

Er is ook veel tijd en ruimte om te spreken over wat de jongeren bezig houdt, welke problemen en mogelijkheden ze op hun weg tegenkomen en nog zullen ervaren.
 

Zelfredzaamheidsweek

Jaarlijks krijgen de leerlingen van de groepen +18 de kans om een weekje alle vaardigheden die ze gedurende het schooljaar leerden in de praktijk te brengen. We gaan dan naar een groot huis waar de jongeren zelf moeten zorgen voor boodschappen, eten maken, budget opvolgen, schoonmaak en opvulling van de vrije tijd.
 

 Arbeidsgerichte vaardigheden

Tijdens deze lessen gaan we op zoek naar opdrachten die we voor anderen kunnen uitvoeren. We pakken nougat in voor de wereldwinkel, verzorgen administratieve taken voor bv het Rode Kruis, organiseren een chocoladeverkoop binnen de school,… Alle leerlingen gaan op zoek naar die bepaalde taken die zij kunnen uitvoeren. Wie voor ons een opdracht heeft mag de leerkrachten TGL (Toekomstgericht leven) steeds aanspreken.

> Ik wil meer weten over het lessenaanbod van OV1