Ondersteuning aanvragen

Verslag van het CLB nodig

Komt het zorgaanbod van de school een bepaalde leerling niet helemaal tegemoet? Dan schakelt de school het CLB in en volgen er gesprekken en eventuele onderzoeken. Alleen met een verslag van het CLB heeft een leerling recht op ondersteuning van een leersteuncentrum.

Er zijn 3 types van verslagen:

  • Gemeenschappelijk curriculum-verslag (GC)
  • Individueel aangepast curriculum-verslag (IAC)
  • OV4-verslag

School meldt een leerling aan

Scholen die voor een leerling beroep willen doen op onze leersteun, melden zich aan via het aanmeldformulier op noahelpt.be.

Ouders die extra leersteun wensen voor hun kind, kunnen zelf niet naar een leersteuncentrum stappen. De aanvraag gebeurt altijd door de school.

> Ondersteuning aanvragen voor een leerling