Nieuws

vb. 24/03/2023
vb. 24/03/2023

Inclusiecoach Laura ondersteunt reguliere scholen met hoge inclusienoden

Inclusiecoach Laura Van Alphen met leerling
We vinden het belangrijk om de vinger aan de pols te houden en in te spelen op de inclusienoden van onze scholen. Daarom zetten we in op innovatie met bijvoorbeeld onze inclusiecoaches. Die begeleiden reguliere scholen die minstens 3 leerlingen met een type 2-profiel hebben. Zo blijven we als leersteuncentrum steeds zoeken naar werkbare en duurzame oplossing voor zowel leerlingen als het schoolteam en zetten we inclusie mee in beweging.

NOA De Leerexpert wordt Leersteuncentrum Antwerpen

Een nieuw decreet leersteun vervangt vanaf 1 september 2023 het M-decreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs. Dit decreet moet nog wel goedgekeurd worden door het Vlaams Parlement. Dat zal in de komende weken gebeuren. Het decreet leersteun brengt heel wat veranderingen met zich mee. Uitgangspunt is kwaliteitsvol onderwijs voor alle leerlingen, dat werkbaar blijft voor de leraar.
Subscribe to Nieuws