Voor leerkrachten

stedelijk Leersteuncentrum Antwerpen: leerondersteuner werkt met leerling en leerkrachtHet stedelijk Leersteuncentrum Antwerpen aan je zijde

Heeft een van je leerlingen specifieke onderwijsbehoeften of zorgnoden? Ons leersteuncentrum ondersteunt jou op en naast de klasvloer om hiermee om te gaan. Ook de leerling en het schoolteam krijgen begeleiding.

Ons leersteuncentrum ondersteunt leerlingen met een Gemeenschappelijk curriculum-verslag (GC), een Individueel aangepast curriculum-verslag (IAC) of een OV4-verslag.

Team professionals

Vraagt je school onze leersteun aan, dan kunnen jij en je leerling rekenen op een vaste ondersteuner. Iedere leerondersteuner maakt deel uit van een multidisciplinair team waarin ieder z’n eigen expertise heeft. Door onze kennis en ervaring met elkaar te delen, kunnen we een antwoord bieden op de zorgnoden van iedere leerling.

Leerkrachtiger voor de klas

Wie kan een leerling nu beter helpen dan de eigen leerkracht? Onze leerondersteuners staan jou hierin maximaal bij en coachen je met een waaier aan tools en tips. We volgen altijd het tempo van de leerkracht en de school en waken erover dat alles werkbaar blijft voor jou, je leerling(en) en het schoolteam.

Sterke & transparante samenwerking

Samenwerken is dé sleutel tot kwaliteitsvol onderwijs voor álle leerlingen. Samen met het zorgteam, leerkrachten, leerling, ouders, CLB en betrokken externe partners bieden we jouw leerling de juiste leersteun, boeken we leerwinst én boosten we het zelfvertrouwen van het kind of de jongere. Open en transparante communicatie zijn hierin cruciaal. 

 

Dit kunnen we betekenen…

… voor jou … voor jouw leerling 
 • We zijn een partner in handelingsgerichte samenwerking.
 • We zijn een klankbord.
 • We delen onze expertise.
 • We bieden activerende coaching.
 • We modelleren en participeren.
 • We reflecteren samen.
 • We delen concrete tips, tricks & aangepaste materialen. 
 • We helpen je leerling om zich goed te voelen op school.
 • We zijn een steunfiguur.
 • We stimuleren maximale participatie aan de klas- en schoolwerking.
 • We vergroten de zelfredzaamheid.
 • We helpen het zelfvertrouwen groeien.
 • We verhogen de leerwinst.

 

Zo gaan we te werk

Zodra de school jouw leerling aanmeldt bij ons leersteuncentrum, gaan onze leerondersteuner, de school, het CLB, jij en de ouders zo snel mogelijk in gesprek. Samen schetsen we een zo volledig mogelijk beeld van de situatie en stellen we de zorgvraag scherp.

De leersteun is volledig op maat van leerling en leerkracht:

 • Er staat voor de leerling een vaste ondersteuner klaar.
 • We onderzoeken hoe we het kind of de jongere kunnen ondersteunen. Niet de stoornis of beperking, wél de mogelijkheden en talenten van de leerling staan hierin centraal.
 • De leerondersteuner biedt leersteun in fase 2 en fase 3 van het zorgcontinuüm, ter aanvulling van het zorgbeleid van jouw school.
 • We maken samen duidelijke afspraken en gieten onze doelen in een helder ondersteuningsplan.
 • Onze leersteun op leerlingniveau wordt zo veel mogelijk in de klas aangeboden.

Bij gelijkaardige onderwijsbehoeften en zorgnoden van leerlingen kan de leerondersteuner ondersteuning bieden op schoolniveau in plaats van op leerlingniveau.

 

stedelijk Leersteuncentrum Antwerpen_leerondersteuner werkt met leerlingOnze troeven

 • Voor alle leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften of zorgnoden
 • Vaste leerondersteuner(s)
 • Op maat van leerling, leerkracht én school
 • Alle expertise in huis:
  • Achter onze ondersteuner(s) staat een multidisciplinair team
  • Constante bijscholing en kennisdeling
  • Samenwerking met stedelijk buitengewoon onderwijs, CLB en de pedagogische begeleidingsdienst.