Leopold3

kleuter- en lagere school

Stiptheidsactie

Een dikke proficiat voor de leerlingen van de 1ste kleuterklas van juf Jole en de leerlingen van het 4de leerjaar van juf Heylen. Zij zijn onze winnaars van de actie “wij komen op tijd naar school”.
Leuke foto’s kan je hier bewonderen.
Probeer steeds tijdig aanwezig te zijn op school. Het is zowel voor de leerkracht als voor de leerlingen prettig als de activiteiten met z’n allen samen zonder onderbreking gestart kunnen worden.
Neem afscheid op de daarvoor voorziene plaatsen en probeer dit afscheid zo kort mogelijk te maken.