Leopold3

kleuter- en lagere school

Poppentheater wortel

Kleuterschool
22 september 2017
De kleuters van onze school keken samen naar de voorstelling 'Kikker wil vliegen'. Dit poppenspel werd gebracht door het theatergezelschap 'Wortel'.

Deel dit fotoalbum