Leopold3

kleuter- en lagere school

Voorlezen

K1 L5
21 november 2019
De leerlingen van het vijfde leerjaar lezen voor aan de eerste kleuterklas.