Leopold3

kleuter- en lagere school

Wandeling met Ruytenburg

L6
16 juni 2019
Gezellige wandeling van het 6de leerjaar met de bewoners van RVT Ruytenburg op een mooie dag in mei.