Leopold3

kleuter- en lagere school

Hefbomen

Onze kijk op leren - Jouw kind bij ons op school - Missie - Visie - Troeven - Hefbomen - Reflectie van de directie - Partners
 

De groei van project naar hefboom
Een project is een eenmalige, in tijd en middelen begrensde, activiteit om iets te creëren. Vaak zie je dat scholen van project naar project hinkelen en vergeten de verworven inzichten te borgen. Wij kiezen er daarom voor om onze groei te versterken met de hulp van hefbomen. Men spreekt in de overdrachtelijke betekenis van hefboomwerking wanneer slimme strategieën worden aangewend om grote effecten te bereiken, bijvoorbeeld door binnen onderwijs hoge verwachtingen te combineren met uitdagende leervormen.
Een hefboom is voor ons een methodiek om ons onderwijsaanbod duurzaam te verdiepen en te verbreden.

Een trotse ambassadeurschool
Leren voor de toekomst is leren leven in de wereld van morgen. De wereld is geen ver-van-mijn-bedshow. Dat beseffen onze leerlingen en ze zijn dan nieuwsgierig naar wat er rondom hen gebeurt, ze weten dat veel van de ‘globale’ uitdagingen heel complex zijn en zetten zich daarom actief in voor een meer rechtvaardige, leefbare wereld: een wereld waarin er altijd en voor iedereen genoeg is.

Een school die leerlingen een dergelijk bewustzijn over de wereld bijbrengt, noemen we bij het Stedelijk Onderwijs een wereldschool.

Om het statuut van ambassadeurschool te verwerven dien je een selectieprocedure te doorlopen. Het Stedelijk Onderwijs telt vele scholen, academies en centra verspreid over zo'n 172 locaties in Antwerpen.

Wij zijn dan ook apetrots dat wij één van de zeven geselecteerden zijn.

Waarom een wereldschool?
Omdat we allemaal een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor de leefbaarheid van de aarde. De wereldschool maakt de verbinding tussen onze eigen leefwereld en de grote uitdagingen op onze planeet. Vol vertrouwen gaan we de uitdaging aan om van de wereld een betere plek te maken. Voor onszelf én voor onze kinderen en kleinkinderen, hier en elders.

Werken aan de wereldschool is inzetten op 3 belangrijke leer- en groeidoelen:

  1. De wereld begrijpen. Educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) als hefboom om de uitdagingen van vandaag en morgen met een frisse, onbevangen blik tegemoet te treden. Kritische zin en systeemdenken staan hier voorop.
  2. De wereld beleven. We brengen de wereld in de school en de school in de wereld. We zetten in op (een cultuur van) dialoog, ontmoeting en wederzijds respect. Empathie, inlevingsvermogen en solidariteit – zowel in reële ontmoetingen als in online uitwisselingen – zijn hier sleutelwoorden.
  3. De wereld verbeteren. Zorg dragen voor en vol vertrouwen werken aan een betere wereld. Verantwoordelijkheidszin en zelfbewustzijn als leidraad voor het handelen.