Leopold3

kleuter- en lagere school

Leerlingenbegeleiding

Kleuterschool - Lagere school - Leerlingenbegeleiding - Leerlingenparlement - Participatie - De geschiedenis van onze school - In de pers

Zorg op maat
We hebben een sterk ethos van gedifferentieerd leren binnen onze lessen, waardoor kinderen die uitbreiding of ondersteuning nodig hebben, uitgedaagd en succesvol kunnen worden.
Onderwijsbehoeften die buiten klassendifferentiatie vallen, kunnen op individuele basis aangepakt worden. De klasleerkracht en de zorgcoördinator van uw kind ontwikkelen dan individuele maatregelen die regelmatig worden opgevolgd en besproken met de ouders.
We werken graag samen met externe specialisten als dit nodig is en verwelkomen een positieve en open benadering om uw kind te ondersteunen.

Op onze school bieden we elke leerling zorg op maat. Buiten de zorg die door elke leerkracht geboden worden in de klas, beschikken we ook over een zorgteam dat de klasleerkrachten ondersteunt.
De opvolging van de leerlingen gebeurt door onze zorgcoördinator 'Jana Fonteyn' en de zorgondersteuners. Dit zorgteam is te bereiken via het centrale telefoonnummer van de school: 03 502 08 40 of per mail: jana.fonteyn@so.antwerpen.be

De school werkt nauw samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Ons CLB-anker is Lana Zoungaras, zij is te bereiken via het telefoonnummer: 03 206 13 11 of per mail: lana.zoungaras@so.antwerpen.be

Meer informatie over het CLB vind je via volgende link: https://www.stedelijkonderwijs.be/clb/projectsite/centrum-voor-leerlinge...

Groei uit tot de beste versie van jezelf.

Hallo beste ouders
 
Ik ben fier zorgcoördinator te zijn van deze warme school! Een school waar we elke dag samenwerken voor en met onze fijne leerlingen. Zo geven we ze alle kansen om te kunnen uitgroeien tot de beste versie van zichzelf. 
De leerlingen doen dit niet alleen. Ze kunnen rekenen op de ondersteuning van heel het schoolteam van Leopold III. Maar ook jullie, onze ouders, zijn een belangrijke partner in dit verhaal. Samen gaan we op zoek naar begeleiding op maat voor al onze leerlingen.
 
Hoe wij dit doen, vertel ik jullie graag!
 
Door de leerprogressie van onze leerlingen regelmatig in kaart te brengen, kunnen we de onderwijsnoden van elke leerling zorgvuldig opvolgen. Met deze informatie gaan we meteen aan de slag. We werken leertrajecten op maat uit en bieden differentiatie aan tijdens de lessen. Dit doen we zowel voor de leerlingen die wat extra ondersteuning nodig hebben, als voor diegene die extra uitdaging kunnen gebruiken. 
Teamwerk is hierbij erg belangrijk! Het bespreken van zorgvragen, evalueren van maatregelen en opvolging met jullie en andere betrokken partijen vinden we dan ook erg waardevol!
 
Kortom een leerbegeleiding die afgestemd op het individuele ontwikkelingsritme van elke leerling. Waarbij we jullie een duidelijk beeld kunnen geven van waar je kind zich bevindt op het leertraject. 
 
Samen sterk en in verbinding met elkaar werken we hier aan. 
Vandaar ook mijn warme oproep niet te aarzelen om contact op te nemen bij een vraag, bezorgdheid of bedenking!
 
Tot ziens!
 
Jana Fonteyn
Zorgcoördinator 
jana.fonteyn@so.antwerpen.be
alle schooldagen aanwezig tussen 8:30-16:30, op woensdag tussen 8:00-12:00