Leopold3

kleuter- en lagere school

Leerlingenbegeleiding

Op onze school bieden we elke leerling zorg op maat. Buiten de zorg die door elke leerkracht geboden worden in de klas, beschikken we ook over een zorgteam dat de klasleerkrachten ondersteunt.
De opvolging van de leerlingen gebeurt door onze zorgcoördinator 'Aster Haertjens' en de zorgondersteuners. Dit zorgteam is te bereiken via het centrale telefoonnummer van de school: 03 502 08 40 of per mail: aster.haertjens@so.antwerpen.be

De school werkt nauw samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).  Ons CLB-anker is Alex Scohy, hij is te bereiken via het telefoonnummer: 03 206 13 11 of per mail: alexander.scohy@so.antwerpen.be

Meer informatie over het CLB vind je via volgende link

 

AANWEZIGHEID ZORGCOÖRDINATOR OP SCHOOL

maandag 8u30 - 17u00 

dinsdag 8u45 - 17u15 

woensdag — — 

donderdag 8u30 -17u00 

vrijdag 8u45 -17u15

Dit zijn de dagen en uren waarop ik normaal gesproken aanwezig ben op school. 

Het kan gebeuren dat ik afwezig ben omwille van bv. een navorming, of dat ik langer aanwezig ben omwille van bv. oudercontacten. Daarom zal ik in de mate van het mogelijke naast dit ‘vast’ rooster ook steeds mijn weekrooster ophangen aan het prikbord in de gang bij het zorglokaal. 

Gezien er in mijn agenda echter regelmatig afspraken bij komen of wijzigen, zal ook het weekrooster niet volledig up-to-date kunnen blijven, maar het geeft hopelijk toch al een beeld van de momenten waarop ik beschikbaar ben. 

Vriendelijke groet

Aster Haertjens