Leopold3

kleuter- en lagere school

Leerlingenbegeleiding

Op onze school bieden we elke leerling zorg op maat. Buiten de zorg die door elke leerkracht geboden worden in de klas, beschikken we ook over een zorgteam dat de klasleerkrachten ondersteunt.
De opvolging van de leerlingen gebeurt door onze zorgcoördinator 'Aster Haertjens' en de zorgondersteuners.
Juf Jole is de zorgondersteuner voor de kleuterschool en juf Even en meester Dirk zijn de zorgondersteuners voor de lagere school. Dit zorgteam is te bereiken via het centrale telefoonnummer van de school: 03 502 08 40 of per mail: aster.haertjens@so.antwerpen.be

De school werkt nauw samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).  Ons CLB-anker is Charis Lowet, zij is te bereiken via het telefoonnummer: 03 206 13 11 of per mail: charis.lowet@so.antwerpen.be

Meer informatie over het CLB vind je via volgende link