Leopold3

kleuter- en lagere school

Leerlingenparlement

Kleuterschool - Lagere school - Leerlingenbegeleiding - Leerlingenparlement - Participatie - De geschiedenis van onze school - In de pers

Een participatieorgaan van leerlingen … door leerlingen ... voor leerlingen
In Leopold III sta jij, de leerling, centraal. Alles wat er georganiseerd wordt, heeft als uiteindelijk doel het voor jou en de andere leerlingen beter en aangenamer te maken. We vinden het dan ook zeer belangrijk dat de mening en de vragen van de leerlingen beluisterd worden.
Zoals thuis moet ook op school een klimaat voor de leerlingen gerealiseerd worden waar ze zich thuis, gewaardeerd en veilig kunnen voelen. Leerlingen worden uitgedaagd om mee te denken met het beleid, hun wensen kenbaar te maken evn verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen handelen.

Dat gebeurt gestructureerd via het leerlingenparlement waar leerlingen, directie en leerkrachten overleggen, argumenteren, luisteren en debatteren. Democratisch overleggen en zich neerleggen bij een meerderheidsbeslissing zijn daarbij belangrijke elementen.
Het leerlingenparlement, vertegenwoordigd door de leerlingen van de lagere school, vergadert wekelijks onder begeleiding van hun coaches.