Leopold3

kleuter- en lagere school

Maximumfactuur

Inschrijven - Schooluren - Opvang - Oudervereniging - Maximumfactuur - Schoolreglement

Je kind inschrijven in het basisonderwijs is gratis, zowel in de kleuterschool als in de lagere school. De school vraagt geen inschrijvingsgeld. Ook de materialen en activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen, zijn gratis. Onze school vraagt hiervoor geen bijdrage.

We bieden echter meer activiteiten aan dan strikt noodzakelijk voor de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen. Het gaat om zaken die het leren boeiender maken. Daarnaast bieden we ook enkele diensten aan zols voor- en natoezicht. Deze vallen buiten de maximumfactuur.

Kleuterschool
De scherpe maximumfactuur is vastgelegd op 45 euro voor de kleuterklassen. In deze maximumbedragen zitten alle verplichte onkosten voor onze ouders, behalve die voor de aankoop van materialen om de eindtermen en ontwikkelingsdoelen te bereiken of na te streven.
Het betreft dus uitgaven voor schooluitstappen, weekverblijven, bezoeken aan theater en musea, daguitstappen, enz. Onkosten voor drankjes en toezichten buiten de schooluren zijn niet in deze maximumfactuur opgenomen.
 

Lagere school
De scherpe maximumfactuur is vastgelegd op 85 euro voor de kinderen van de lagere school. Deze maximumfactuur omvat alle verplichte onkosten voor onze ouders, behalve die voor de aankoop van materialen om de eindtermen en ontwikkelingsdoelen te bereiken of na te streven (zie kosteloosheid). Het betreft dus uitgaven voor schooluitstappen, bezoeken aan theater en musea, daguitstappen, zwemmen voor sommige klassen, enz. Onkosten voor drankjes en toezichten (voor-, middag- en nabewaking) zijn niet in deze maximumfactuur opgenomen. De minder scherpe maximumfactuur omvat de activiteiten buitenshuis. Dit gaat om meerdaagse uitstappen tijdens de schooluren (bijv. zeeklassen, fietsklassen, …). De minder scherpe maximumfactuur bedraagt voor een kind uit de lagere school 360 euro voor de volledige duur van het lager onderwijs.

Het bedrag voor de meerdaagse uitstappen is 420 euro verspreid over de zes leerjaren..

Tip
Ben je overdag thuis? Breng en haal je kind op tijd van en naar de school. Het voor- en natoezicht én het middagtoezicht zijn betalend.

Gaat het even finacieel wat moeilijker?
Verlies geen tijd en maak een afspraak met de zorgcoördinator om een afbetalingsplan af te spreken.