Leopold3

kleuter- en lagere school

Maximumfactuur

maximumfactuur

SCHERPE MAXIMUMFACTUUR

De onkosten voor de dag- en culturele uitstappen van een heel schooljaar:

Voor de kleuterschool:

Maximum 45 euro

Voor de  lagere school: 

Maximum 85 euro

 

MINDER SCHERPE MAXIMUMFACTUUR
De onkosten voor meerdaagse verblijven gedurende de hele lagere school mogen maximum 435 euro bedragen. 

Om deze weekverblijven betaalbaar te houden, vragen we via de website Klas Op Stap digitaal vignetten aan. Door middel van deze vignetten krijgt uw kind € 18 per nacht 'gesponsord' door de stad Antwerpen via een extra subsidie.
Hierdoor kunnen wij als school op zoek gaan naar een betaalbaar en leuk verblijf met een pedagogische meerwaarde in een uitdagende en leerrijke streek in België.

Concreet wil dit zeggen dat het bedrag dat we u factureren datgene is dat we zelf als school nog moeten opleggen na de verrekening van de subsidie verleent door Antwerpen.

Opgelet: de mutualiteit kan een gedeelte van de kost van de weekverblijven terugbetalen. Vraag een formulier aan bij uw mutualiteit en laat dit door ons invullen.

Ouders die het financieel moeilijk hebben, kunnen beroep doen op het “sociaal fonds” of “Diesterweg’s Hulpkas”. Vraag inlichtingen bij de zorgcoördinator of de directeur.

 

KOSTEN BUITEN DE MAXIMUMFACTUUR
De onkosten voor geleverde diensten die door de school worden aangeboden maar die niet verplicht zijn zoals bv middagstudie, voor-en naschoolse opvang, opvang op woensdagnamiddag,...

U kan een financieel attest/attest belastingsvermindering bekomen voor de betaalde opvangprestaties van het toezicht van de voor- en nabewaking en het middagtoezicht voor alle kinderen jonger dan 12 jaar.
U kunt dit attest enkel bekomen voor de rekeningen die betaald zijn.

Onze school engageert zich om voor de binnenschoolse opvang tegemoet te komen aan de, door de stad Antwerpen bepaalde, basisvoorwaarden voor kwaliteit. Deze basisvoorwaarden gaan o.a. over een minimum opvangaanbod, veiligheid, maximum aantal kinderen per begeleider, inclusie, voorwaarden voor opvangpersoneel, prijzenbeleid en meer. Meer informatie vindt u hierover op www.antwerpen.be/binnenschoolseopvang
Eventuele sociale tarieven kunnen enkel na een gesprek met de zorgcoördinator, de directie of de sociale dienst.