Leopold3

kleuter- en lagere school

Maximumfactuur

maximumfactuur

Scherpe maximumfactuur

De onkosten voor de dag- en culturele uitstappen van een heel schooljaar:

Voor de kleuterschool:

Maximum 40 euro

Voor de  lagere school: 

Maximum 80 euro

De onkosten voor meerdaagse uitstappen gedurende de hele lagere school mogen maximum 420 euro bedragen.

Dit is zonder de kosten voor geleverde diensten die door de school worden aangeboden maar die niet verplicht zijn zoals bv middagstudie, voor-en naschoolse opvang, opvang op woensdagnamiddag,...