Leopold3

kleuter- en lagere school

Missie

Onze kijk op leren - Jouw kind bij ons op school - Missie - Visie - Troeven - Hefbomen - Reflectie van de directie - Partners

Onze school wil die leer- en leefomgeving zijn waar we samen met ouders een kind laten uitgroeien tot de beste versie van zichzelf.

We wil een ontwikkelingsgerichte leeromgeving zijn waar we, via een stevige cognitieve basis en een uitdagend leerklimaat het maximum uit leerlingen halen. We zoeken naar de zone van naaste ontwikkeling, zodat ieder kind tot ontwikkeling kan komen.

Vanuit hoge verwachtingen (growth mindset), het versterken van de executieve functies, begeleiding op maat en het zorgvuldig opvolgen van de leerprogressie bereiden we de leerlingen maximaal voor op het vervolgonderwijs.
Een school heeft echter veel meer te bieden dan alleen het overdracht van kennis en het aanscherpen van denkprocessen. Daarom bieden we een warme en veilige leefomgeving waar ieder kind de kans krijgt om zich sociaal- emotioneel en creatief naar aanleg en vermogen te ontwikkelen tot een rijke persoonlijkheid.

Door sterk in te zetten op de ontwikkeling van onze leerlingen tot zelfstandige, authentieke en positief kritische mensen ontwikkelen ze die inzichten en vaardigheden die nodig zijn om verantwoordelijkheid over het leven, de samenleving en de wereld te nemen.
In verbinding gaan op basis van respect voor individuele verschillen zit ingebakken in het DNA van de school. Je mag zijn wie je bent, maar we hebben elkaar ook nodig om tot een hoger doel te komen.