Leopold3

kleuter- en lagere school

Onze lagere school

Kleuterschool - Lagere school - Leerlingenbegeleiding - Leerlingenparlement - Participatie - De geschiedenis van onze school - In de pers

De ontwikkeling van kernvaardigheden en zelfvertrouwen
Kinderen worden geïnspireerd om een levenslange liefde voor leren te ontwikkelen.
In de lagere school ontwikkelen leerlingen hun kernvaardigheden lezen, schrijven en rekenen, aangevuld met een gestructureerd breder curriculum dat hen uitdaagt en motiveert om een grote interesse in de wereld om hen heen te ontwikkelen.

Onze kleine klassen en uitdagende leerstrategieën zorgen voor hoge resultaten. In een warme en ondersteunende omgeving motiveren we kinderen om te allen tijde hun best te doen, zowel op leergebied als op persoonlijk vlak.

Kunst, toneel, muziek en sport dragen er samen met een breed scala aan buitenschoolse activiteiten toe bij dat elke leerling succes boekt en vertrouwen ontwikkelt in zijn eigen kunnen.

Leerlingen van de lagere school zijn klaar om de wereld over te nemen! Ze beginnen met het ontdekken van de schatten die in Antwerpen en daarbuiten liggen. Leermomenten buiten de schoolmuren omvatten bezoeken aan een reeks musea en andere cultuurpaleizen, een sportdag en excursies op basis van het curriculum.

Vanaf het derde leerjaar verruimen leerlingen ook hun horizon tijdens meerdaagse verblijven.

Leerlingen kunnen ervoor kiezen om lid te worden van een reeks clubs die plaatsvinden tijdens de middagpauze. Kunst, dans, drama, sport en muziek kunnen op die manier intenser beleefd worden.

Leerbegeleiding
De voortgang van elk kind wordt nauwlettend gevolgd via de leerlijnen. In Leopold III realiseren we ons dat leerlingen mijlpalen bereiken in verschillende stadia van hun ontwikkeling en dat geen twee kinderen hetzelfde zijn. Onze Leerbegeleiding is afgestemd op het individuele ontwikkelingsritme van elk kind en geeft ouders een duidelijk beeld van waar hun kinderen zich bevinden op hun leertraject.

Zowel formatieve als summatieve beoordelingen van kennis, vaardigheden en begrip worden gedurende het schooljaar regelmatig uitgevoerd. Je wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van jouw kind door middel van rapporten aan het einde van het semester in combinatie met oudercontacten, maar onze leraren zijn ook altijd beschikbaar voor een korte babbel voor of na schooltijd.