Leopold3

kleuter- en lagere school

Onze opvang

Inschrijven - Schooluren - Opvang - Oudervereniging - Maximumfactuur - Schoolreglement

Uurregeling en tarieven

Er wordt toezicht georganiseerd tussen 07.00u en 18.00u

Voortoezicht 07.00u tot 08.30u € 1,00
Voortoezicht 07.30u tot 08.30u € 0,75
Middagtoezicht 12.35u tot 13.25u € 0,50
Natoezicht 15.45u tot 16.30u € 0,75
Natoezicht 15.45u tot 18.00u € 1,00
Natoezicht na 18.00u € 4,00 per 15 minuten
Woensdagnamiddag 12.35u tot 13.30u € 0,50
Woensdagnamiddag 12.35u tot 16.30u € 3,00
Woensdagnamiddag 12.35u tot 18.00u € 4,00
Woensdagnamiddag na 18.00u € 4,00 per 15 minuten

Organisatie toezicht
Tijdens de schooldagen is voor- en naschools toezicht voorzien voor de kinderen. Peggy, Kim, Daniëlle en Johan staan klaar om de kinderen op te vangen voor en na schooltijd.

Het natoezicht voorziet geen vieruurtje. Als ouder mag je zelf wel een vieruurtje voorzien. Op woensdag worden er geen maaltijden voorzien. De kinderen mogen wel boterhammen en water meebrengen van thuis.

Het toezicht wordt maandelijks gefactureerd.