Leopold3

kleuter- en lagere school

Onze oudervereniging

Inschrijven - Schooluren - Opvang - Oudervereniging - Maximumfactuur - Schoolreglement

Leopold III heeft een fantastische oudervereniging. Deze vormt een positieve brug tussen school en ouders en tussen ouders onderling door nieuwe ouders te verwelkomen, een positieve relatie tussen ouders en de school te bevorderen en ouders in staat te stellen betrokken te raken bij het schoolleven.

Ze bevordert enerzijds ouderinbreng (meedenken, meepraten over inhoud) en anderzijds ouderparticipatie (meedoen, ondersteunen, helpende hand).

Zo creëert deze enthousiaste groep een partnerschap waardoor de school kan luisteren naar en omgaan met de zorgen van ouders en ook de laatste schoolontwikkelingen kan delen.
De oudervereniging is letterlijk een vereniging van ouders en alle ouders van de school zijn bij aanmelding van hun kind(eren) automatisch lid van de oudervereniging, tenzij zij schriftelijk te kennen geven geen lid van deze vereniging te willen zijn.

Daarnaast is iedere ouder welkom om actief deel te nemen aan de activiteiten van de oudervereniging, zowel als lid van het bestuur, als wel om bij te dragen in de uitvoering van de activiteiten. Vooral bij de uitvoering van de activiteiten geldt dat deze zonder jouw hulp niet gerealiseerd kunnen worden.
Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit een tiental enthousiaste ouders, die allemaal bij één of meerdere activiteiten betrokken zijn.

Meermaals per jaar vergadert het bestuur en staat waar nodig nauw in contact met de leerkrachten. Alle ouders zijn welkom om deze vergadering bij te wonen en hun inbreng hierbij te hebben. Vergaderen is belangrijk voor het onderlinge contact en de communicatie, maar verder is vooral de actieve inzet van de leden belangrijk bij het organiseren van de activiteiten.
Inge Davin is de voorzitter. De oudervereniging kan je steeds bereiken via ouderverenigingleopold3@gmail.com