Leopold3

kleuter- en lagere school

Onze school

Naar school gaan in Leopold III is meer dan gewoon schoollopen. Vanaf de kleuterschool tot het einde van de lagere school worden de leerlingen aangemoedigd om actief betrokken te zijn bij hun eigen leerproces - om zichzelf uit te dagen, vol verwondering vragen te stellen en de wereld om hen heen te verkennen en te analyseren.

Onze leerkrachten tonen respect, begrip en mededogen, bieden ondersteuning en dagen elke leerling uit om zijn of haar potentieel in een zorgzame, veilige en ondersteunende omgeving te bereiken. Ze hanteren een breed scala van "goede praktijk" benaderingen in hun onderwijs, die inspelen op de verscheidenheid aan leerstijlen, academische vaardigheden, talenkennis en culturele achtergrond en ervaringen van onze leerlingen.
Leopold III zet in op zowel een stevige cognitieve basis als op een uitdagend leerklimaat. En daarom staat onderwijskwaliteit hoog op onze agenda.

Leren moet een avontuur zijn