Leopold3

kleuter- en lagere school

Oudervereniging

Onze school heeft een actieve oudervereniging!

Deze vereniging bestaat uit een groep van vrijwillige ouders die met de directie en leerkrachten in dialoog treden om te kijken hoe wij, als ouders, kunnen bijdragen aan een optimale schoolomgeving voor onze kinderen.

Om de verschillende activiteiten, initiatieven en projecten in dit kader te bespreken houden wij enkele keren per jaar een vergadering. Op deze vergaderingen komen het bestuur, de klasafgevaardigden, de directie en enkele leerkrachten samen. Ook zijn alle geïnteresseerde ouders steeds van harte welkom.

De vergaderingen starten telkens om 20u30

Variapunten kunnen op voorhand doorgegeven worden aan ouderverenigingleopold3@gmail.com of via de ‘groene bus’ die zich in de grote hal bevindt.