Leopold3

kleuter- en lagere school

Participatie

Kleuterschool - Lagere school - Leerlingenbegeleiding - Leerlingenparlement - Participatie - De geschiedenis van onze school - In de pers

Een open cultuur
In onze school is inspraak van ouders, leerlingen en het schoolteam zeer belangrijk. “Samen school maken” is het idee. We willen graag een school waar iedereen samen werkt, samen denkt, oplossingen zoekt en samen beslist. De school betrekt je bij het dagelijkse werken en je kan meedenken over het beleid en de toekomst van de school. Dit zorgt voor een goede sfeer, waardoor iedereen zich thuis voelt.

Wij streven naar een cultuur van openheid, wederzijds respect en vertrouwen tussen ouders, leerlingen en het schoolteam. Belangrijk hierbij zijn luisterbereidheid, het recht om te spreken en spontaan overleg.

We verwachten dat ouders hun kinderen actief steunen bij het leren.

  • We geven jou informatie over jouw kind, hoe het zich voelt en welke resultaten het behaalt;
  • Leerlingen geven ideeën in de klas over de lessen, de speelplaats, schoolactiviteiten... Ze vertellen wat voor hen belangrijk is. Zo zullen zij zich beter voelen in en rond de klas en beleven zij de school op een meer positieve manier;
  • De leerkrachten, directie en het secretariaat zorgen ervoor dat ouders en leerlingen betrokken worden. We werken aan een open school met nieuwe mogelijkheden om te leren en met elkaar om te gaan. Een open school betekent ook de betrokkenheid met de buurt versterken en samenwerken met (buurt)organisaties.

Inspraak en overleg
Onze school heeft een oudervereniging en een leerlingenparlement. Daar bespreken ouders en leerlingen zaken die belangrijk zijn voor de school. Bovendien kunnen overlegorganen advies geven aan de directie en het schoolbestuur.

Meer lezen?