Leopold3

kleuter- en lagere school

Facultatieve verlofdagvrijdag 8 februari 2019

De school is gesloten. Er is geen opvang.