Leopold3

kleuter- en lagere school

Pedagogische studiedagwoensdag 25 september 2019

Pedagogische studiedag voor de kleuterschool en lagere school. Er is geen opvang voorzien voor de leerlingen.