Leopold3

kleuter- en lagere school

Schoolraad

Binnen het Stedelijk Onderwijs Antwerpen worden schoolraden georganiseerd per scholengemeenschap.

Stedelijke basisschool Leopold3 behoort tot de schoolraad van scholengemeenschap Oost. Hierin zetelt een afvaardiging van ouders, leerkrachten en gecoöpteerden.

Meer info over de schoolraad vind je in het Algemeen Schoolreglement van het Stedelijk Onderwijs.