Leopold3

kleuter- en lagere school

Schooluren

Schooluren: 

08u45 tot 12u20 en 13u40 tot 15u30

Voor - en naschoolse opvang: 

Ochtend: 07u00 tot 08u30

Avond:15u30 tot 18u00

Woensdag: 12u20 tot 18u00