Leopold3

kleuter- en lagere school

Visie

Onze kijk op leren - Jouw kind bij ons op school - Missie - Visie - Troeven - Hefbomen - Reflectie van de directie - Partners

Mindset, de basis van je ontwikkeling
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het vermogen om door te zetten voortkomt uit de manier waarop iemand naar zijn eigen vaardigheden kijkt. Die manier van kijken noemt men een ‘mindset’. Mindset is het Engelse woord voor ‘overtuiging’.

Er bestaat aan de ene kant een vaste (fixed) mindset. Vanuit deze ‘overtuiging’ gelooft men dat persoonlijke eigenschappen vaststaan en dus bepalen waartoe je in staat bent. Je bent met een bepaalde ‘hoeveelheid’ intelligentie en kwaliteiten geboren en daarmee zal je het de rest van je leven moeten doen.

En er bestaat aan de andere kant een groei (growth) mindset. Dat is de overtuiging dat je jezelf levenslang kan blijven verbeteren en ontwikkelen. Je talenten zijn slechts het startpunt; je kunt steeds blijven groeien door ervaring op te doen en doelgericht te werken.

Focus op de inspanning
Wanneer je ervan uitgaat dat je altijd beter kunt worden, vind je uitdagingen geweldig. Kinderen die sterk denken vanuit een groeimindset genieten van moeilijk werk, omdat ze hierdoor het gevoel krijgen dat ze zich aan het ontwikkelen zijn. Fouten maken hoort er voor deze kinderen gewoon bij: je kunt er iets van leren en je kunt jezelf verbeteren.

De groeimindset
Kinderen die denken vanuit de groeimindset zullen niet opgeven wanneer het even tegenzit of wanneer iets veel moeite kost. Ze accepteren het leerproces dat hoort bij groeien. Ze weten dat ze hard moeten werken om verder te komen en leveren die inspanning graag. Kortom, een groeimindset leidt tot een passie voor leren. Wil je een kind zijn talenten optimaal laten benutten, dan is het dus van belang dat hij een groeimindset ontwikkelt.

Zie problemen als uitdagingen

Het goede nieuws is: je kunt je mindset veranderen, en volwassenen kunnen kinderen helpen een groeimindset aan te leren of te behouden!

Onze ambitie
Het schoolteam van Leopold III heeft de ambitie om de school verder uit te laten groeien tot een leergemeenschap die op basis van metacognitieve inzichten de groeimindset en de executieve functies wil inzetten om leerprogressie te maximaliseren.

Om dit te realiseren kiezen we een didactische aanpak waarin meervoudige instructie, zelfstandig leren en een adequate zorgstructuur centraal staan. Goed opgeleide en gemotiveerde personeelsleden engageren zich voor de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling, in een prettige, veilige en uitdagende leeromgeving.

De wereld als leerplek
Door een goed evenwicht van binnen- en buitenschoolse activiteiten willen we het leren bevorderen en de horizon van de leerlingen verruimen. Hierbij legt het schoolteam het accent op de harmonische ontwikkeling van ieder kind, met bijzondere aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden en eigen verantwoordelijkheid.

De school neemt daarbij haar maatschappelijk rol op door sterk in te zetten op een beleid m.b.t. actief burgerschap, duurzaamheid, gezondheid en sociale toegankelijkheid. En dit alles vanuit het kader van het PPSOA.