Stedelijk Onderwijs

Iedereen helemaal op zijn plek.

Lerarenplatform Stedelijk Basisonderwijs

lerarenplatform Over het lerarenplatform

Sinds september 2018 kunnen startende leraren instappen in ons lerarenplatform. Daardoor worden ze ineens voor een gans schooljaar aangesteld in een scholengemeenschap mét loongarantie. In ruil doen ze vervangopdrachten binnen de stedelijke basisscholen van het samenwerkingsplatform. Op die manier bieden we niet alleen starters zekerheid maar proberen we scholen waar collega’s langer dan 10 dagen uitvallen, te voorzien van vervanging. 

Kandidaten  

Stedelijk Onderwijszoekt voortdurend leraren. De vacatures voor het lerarenplatform 2019-2020 zijn momenteel ingevuld. Maar we hebben nog heel wat andere tijdelijke vacatures. Vaak geraak je zo alsnog in het lerarenplatform terecht in de loop van het schooljaar.
 Wie instapt in het lerarenplatform, wordt aangesteld in een ankerschool voor een gans schooljaar. Op het ogenblik dat een opdracht in een school eindigt, wordt voor die (kleuter)onderwijzer een nieuwe opdracht gezocht. Is er geen vervangingsopdracht voor handen, dan biedt hij of zij ondersteuning in de ankerschool. Op die manier bouwen leraren anciënniteit op in de scholengemeenschap van hun ankerschool. 
Kijk snel of er andere vacatures zijn voor jou of maak je profiel aan

Vraag en Antwoord over het Lerarenplatform

V: Wat is het voordeel om in te stappen?

A:Je hebt een aanstelling voor een gans schooljaar. Dit wil zeggen dat je ook loongarantie hebt voor het gans schooljaar.
Je bouwt verder TADD-rechten op of rechten om te kandidateren voor een benoeming.
 


V: Wat wordt van mij verwacht? 

Je wordt geacht om de aangeboden opdracht uit te voeren. We houden steeds rekening met jouw ambt.
Indien je geen opdracht hebt (in de ankerschool of in een school van het samenwerkingsplatform in de buurt), geef je ondersteuning in de ankerschool. 


V:Als ik nu toch een opdracht krijg tot einde schooljaar, kan ik dan nog uit het lerarenplatform stappen?

A:Ja, de uren kunnen we dan opnieuw gebruiken om een collega aan te stellen.


V:Kan ik een opdracht weigeren als ik instap in het lerarenplatform?

A:Neen, dat kan niet. Indien je een opdracht weigert, word je uit het lerarenplatform gehaald voor de uren dat je erin aangesteld bent. Indien je nog een andere opdracht hebt, buiten het lerarenplatform, dan blijf je die uitvoeren.


V:Ik krijg een aanbod om in het lerarenplatform te stappen, maar mijn directie zei me dat ik een opdracht zal hebben tot einde schooljaar. De titularis zal nog aansluitend verlofstelsels opnemen.

A:Dat kan inderdaad, maar zolang het verlofstelsel niet aangevraagd en verwerkt is, blijft dit onzeker waardoor we jou dit voorstel doen.


V:Als ik niet instap in het lerarenplatform, moet ik dan altijd zelf op zoek naar een opdracht?

A: Indien er meerdere collega’s beschikbaar zijn voor een opdracht, dan geven we voorrang aan de collega’s vanuit het lerarenplatform.


V:Moet ik enkel korte vervanging doen?

A:Het gaat sowieso over vervangingsopdrachten van meer dan 10 dagen. De duur van de vervangingsopdracht is natuurlijk afhankelijk van de dienstonderbreking van de titularis. Het kan variëren van 10 dagen tot einde schooljaar.