Musica

stedelijk basisonderwijs

Kinnekes(d)raad leerlingenparticipatie op school

Welkom!

Wanneer we als school de opdracht hebben om kinderen te laten opgroeien tot verantwoordelijke en betrokken burgers,
moeten we hen de kansen bieden kennis te maken met de democratische spelregels.
De school is de plaats bij uitstek om inzicht te verwerven en vaardigheden te oefenen die kinderen nodig hebben om democratisch te leren handelen.
De leerlingen kunnen door actief te participeren verantwoordelijkheid leren dragen en zich mee verantwoordelijk leren voelen.


K~


K~

 

Topje: time-out plekje

… een plek om te stoppen met kroppen!

 

Vanaf nu kunnen onze leerlingen gebruik maken van de ‘TOPjes’ of ‘gevoelsplekjes’. Dit project is ontstaan in de hoofden van onze leerlingen met als intentie mee een klimaat op school te creëren waarin leerlingen zich goed voelen. 

De kracht van dit project is dat het echt van hen is. Het is niet het zoveelste theoretische model dat op een personeelsvergadering is ontstaan, uitgevonden door leerkrachten die bepalen wat kinderen nodig hebben. De kinderen van de Kinnekes(d)raad waren van bij de start de co-researchers. Zij hebben zelf aangegeven hoe deze plekjes moeten gebruikt worden en hoe ze er moesten uitzien.

Een ‘TOPje’ is een ‘troost- en/of boos-plekje’. Een plek waar leerlingen zich even kunnen terugtrekken en hun gevoelens mogen voelen (ook als is dat woede) zonder dat we hen ervoor bestraffen. Een plek waar ze die gevoelens leren kanaliseren en er expressie aan kunnen geven zonder ze te moeten opkroppen. 

Deze plekjes worden gebruikt om emotioneel te remediëren en leerlingen te tonen dat je kan voelen op een constructieve manier. Als het ware leren om gaan met die gevoelens. Om daarna terug beter in je vel te zitten en weer te kunnen opletten in de klas.

Soms vertelt een kind wat hem dwarszit en soms heeft hij nood aan een andere manier om er uiting aan te geven. Er zit toch dikwijls meer achter dan die ene tackle tijdens het voetbal of …