Musica

kleuter- en lagere school

Leren leren

Hoe begin ik aan mijn werk? 

Een mindmap maken en gebruiken
Hoe een mindmap maken? 
Een voorbeeldje. 

Tekst samenvatten
Een tekst samenvatten en een schema maken.  

Een samenvatting maken
Een stappenplan