Musica

kleuter- en lagere school

Maximumfactuur

Maximumfactuur

Zoals elke Stedelijke school streven wij ernaar de kosten voor schooluitstappen, weekverblijven, bezoeken aan theater en musea, daguitstappen,…te beperken.

Er werd daarom een maximumfactuur vastgelegd zodat ouders reeds bij de aanvang van het schooljaar de kosten kunnen voorzien.

Kleuter

Per leerjaar: €45

Lager

Per leerjaar: €90

 

Voor meerdaagse uitstappen komt er een minder scherpe maximumfactuur van €420 per leerling voor de volledige duur van het lager onderwijs.

Uiteraard zitten extra diensten, die niet verplicht zijn zoals drankjes, bewakingen en abonnementen hierin niet begrepen.