Musica

stedelijk basisonderwijs

Maximumfactuur

Zoals elke Stedelijke school streven wij ernaar de kosten voor schooluitstappen, weekverblijven, bezoeken aan theater en musea, daguitstappen, … te beperken.

Er werd daarom een maximumfactuur vastgelegd zodat ouders reeds bij de aanvang van het schooljaar de kosten kunnen voorzien.

  • Kleuteronderwijs: € 55,00 per leerjaar
  • Lager onderwijs: € 105,00 per leerjaar

Voor meerdaagse uitstappen komt er een minder scherpe maximumfactuur van € 520,00 per leerling voor de volledige duur van het lager onderwijs.

Uiteraard zitten extra diensten, die niet verplicht zijn zoals drankjes, bewakingen en abonnementen hierin niet begrepen.