Musica

kleuter- en lagere school

Musikalender aprildonderdag 1 april 2021 - vrijdag 30 april 2021

Musikalender april

Beste ouders,     

 

Inschrijvingen     

Wilt u uw kind inschrijven in de Musica?     

De aanmeldingsperiode is afgerond. Indien u als ouder een toewijzing hebt gekregen kan u uw kind inschrijven in de school vanaf vrijdag 30/04/21 tem 26/05/21. U neemt hiervoor telefonisch contact op met de school.  

Op 28/05/2021 start de vrije inschrijvingsperiode. 

Zit uw kind hier in de 3de kleuterklas en wilt u uw kind inschrijven in het 1ste leerjaar? Uw kind kan automatisch doorstromen. U hoeft dus niets te doen.    

 

Verloren voorwerpen 

Omdat wij op een zinvolle manier invulling wilden geven aan de paaspauze, hebben wij met het hele team de handen uit de mouwen gestoken.  
Eén van onze actiepunten is het aanpakken van de verloren voorwerpen. Elk jaar neemt de hoeveelheid immers toe. 
Wij hebben daarom alle (fruit)doosjes, drinkbussen en brooddozen leeggemaakt en afgewassen. Ook alle kledingstukken zijn nagekeken en geordend.  
Zaken waarop een naam stond, hebben wij aan de desbetreffende collega bezorgd. Deze kan dit na de vakantie mee naar huis geven met jullie kind. 
 
Wij willen echter ook jullie hulp als ouder inschakelen om zo de hoeveelheid gevonden voorwerpen te verminderen. 
 

Bij onze opruimactie bleek immers dat zeer weinig kledingstukken/ potjes voorzien zijn van een naam.  
Dit is echter de makkelijkste manier om verloren voorwerpen terug te bezorgen aan de eigenaar.  
We willen dan ook een warme oproep lanceren om dit massaal te doen! 

Na de vakantie gaan wij het kledingrek en de bakken met turnzakken/ mutsen/ sjaals,... buiten zetten bij aanvang en op het einde van de schooldag (afhankelijk van het weer). 
Het zou voor ons een hele hulp zijn wanneer jullie een kijkje nemen. Hopelijk vinden zo vele spulletjes hun weg terug naar huis. 

Elke week zullen er 10 foto's van verloren voorwerpen op de Facebookpagina van de oudervereniging Musica Ouders geplaatst worden. 

                    Wanneer je een voorwerp van je kind herkent, kan je een mailtje sturen naar de klasleerkracht. Die zal het dan terug mee naar huis geven. 

 
Op deze manier hopen wij er samen voor te zorgen dat alle spulletjes hun weg veel sneller terug naar huis vinden. 

 

Toegang naar de school

De werken in de Lange Riddersstraat zullen nog duren tot midden mei.

Wij zouden jullie daarom willen vragen om steeds via de Rijke Beukelaarsstraat naar de schoolpoort te komen. Naar veiligheid toe vragen we om de ingang via het Sint Andriesplein niet te gebruiken.

Om 8u30 en om 15u30 is de ingang via de Kloosterstraat ook open.

Indien u uw kind om 15u30 via de Kloosterstraat komt afhalen, spreek dit dan duidelijk af met zoon of dochter. Op die manier kan hij/zij meegaan met de persoon die toezicht doet om 15u30 aan deze poort.

 

Belangrijke data in de toekomst:      

3/05/2021: facultatieve verlofdag 

8/05/2021: het schoolfeest in de Kleine Musica kan omwille van de huidige corona maatregelen niet doorgaan. 

10/05/2021-12/05/2021: weekverblijf voor de 4de klas te Cadzand kan niet doorgaan omwille van de corona maatregelen 

12/05/2021: pedagogische studiedag. De leerlingen hebben die dag geen school. Er is geen opvang voorzien. 

13/05/201 & 14/05/21: Hemelvaartsdag.  

24/05/2021: Pinkstermaandag 

05/06/2021: MMM feest. We hopen dat we een coronaproof feest kunnen organiseren. 

07/06/2021 tem 11/06/2021: weekverblijf te Duinkerke voor de 6de klas  

09/06/2021 tem 11/06/2021: meerdaagse uitstap naar het Verloren Bos voor de 2de klas. 

Woensdag 30/06/2021: laatste schooldag. De school eindigt om 12u20. Er is in de namiddag geen opvang voorzien. 

 

Wij hopen jullie zo spoedig mogelijk mede te kunnen delen op welke manier we de proclamaties van de 3de kleuterklassen en de 6de klas organiseren en wanneer we deze zullen organiseren. 

 

De Coronamaatregelen    

Na de paasvakantie starten we opnieuw in pandemiefase oranje.    

Er werd wel een kleine versoepeling wat betreft daguitstappen toegelaten. Binnenkort vernemen we ook of workshops en theatervoorstellingen als essentiële derden worden gezien en of we deze dan ook opnieuw kunnen laten doorgaan in onze school.  

Er stonden verschillende workshops en theatervoorstellingen in de school gepland in de maand april. Voorlopig heb ik deze alvast opgenomen in de musikalender. Indien er een uitstap of een voorstelling toch niet kan doorgaan breng ik de desbetreffende klas op de hoogte. 

Ik zet de belangrijkste maatregelen die we, zowel binnen als buiten de school dienen op te volgen, graag nog even op een rijtje:    

 

Ouders     

Ouders moeten zoveel als mogelijk buiten de school blijven.   We behouden daarom onze manier van ophalen en brengen van de kleuters en de kinderen van de lagere school zoals we dit reeds een heel schooljaar doen. 

Kleine wijziging in de Kleine Musica: de kleuters van het instapklasje van juf Ines worden opgewacht door hun juf op de speelplaats. Ondertussen is deze groep sterk gegroeid waardoor het coronaproof organiseren om ouders hun kleutertje tot in de klas te brengen, niet meer haalbaar is. Bovendien hopen we dat het zonnetje deze laatste periode wat meer van de partij zal zijn waardoor het opwachten buiten ook best wel aangenaam kan zijn. 

 

Mondmasker (+12)     

Een mondmasker dragen we op school en in een straal van 200 meter rond de school aan het begin en het einde van de schooldag.    

Mondmasker (-12)   

Het dragen van een mondmasker door leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar is verplicht binnen en buiten als de afstand niet gegarandeerd kan worden. Tijdens de sportles hoeven ze dit niet te dragen. We vragen aan jullie ouders om minstens 2 mondmaskers per dag te voorzien. 

 

De lessen LO     

De kleedkamers moeten zoveel mogelijk vermeden worden. De kinderen kunnen zich hierdoor niet meer omkleden. We vragen daarom om op de dagen dat de kinderen LO hebben hun makkelijke, sportieve kledij te laten aantrekken.     

 

Uitstappen     

Daguitstappen zijn terug mogeijk. Deze versoepeling kan enkel onder voorwaarden:  

Enkel daguitstappen en dus geen meerdaagse uitstappen  

De klasbubbel moet gerespecteerd worden  

Scholen moeten eigen vervoer inleggen  

De leerlingen mogen geen contact hebben met andere mensen  

 

Ventileren van ruimtes    

We trachten onze klaslokalen zoveel als mogelijk te ventileren door ramen en deuren regelmatig open te zetten. Het kan hierdoor al eens wat frisser worden, zorg daarom voor een extra trui voor uw zoon of dochter.     

 

Fysieke contacten    

Tracht steeds voldoende afstand te houden en beperk je contacten.    

 

Reizen naar het buitenland   

Vanaf maandag 19 april wordt reizen naar het buitenland terug toegestaan. 

Iedereen die op reis is geweest naar een rode zone (en daar langer dan 48 uur verbleef) is verplicht om het PLF in te vullen en wordt op dag 1 en dag 7 na terugkomst getest. Tot zolang de resultaten van de tweede test niet gekend zijn, gaat men in quarantaine. Nadat een negatief testresultaat op de tweede test is afgeleverd, kan men uit quarantaine. 

 

Mijn kind is ziek. Wat nu?    

Heeft je kind plots 1 (of meer) van deze klachten?    

• koorts (38°en hoger)     

• hoesten of problemen met ademhalen     

• Verkoudheid EN ander klachten zoals spierpijn, ongewone vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn of geen eetlust?  

Hou je kind dan thuis. Verwittig de huisarts en de school.    

 

Wie beslist welke leerlingen en leraren in quarantaine moeten na een laag- of hoogrisicocontact? 

Het CLB – niet je school – onderzoekt en bepaalt of de personen met wie een besmette leerling of personeelslid contact had laag- of hoogrisicocontacten zijn en wie al dan niet in quarantaine moet. Als het om een personeelslid gaat, neemt het CLB ook contact met de arbeidsarts van de onderwijsinstelling. 

Daarop bespreekt het CLB en/of de arbeidsarts met je school welke maatregelen en communicatie nodig zijn naar leerlingen, ouders en personeel. Het is belangrijk dat je school hun instructies volgt. Zij handelen immers nauwgezet volgens de instructies van Sciensano die alle artsen krijgen. 

 

Buitenschoolse activiteiten   

Buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren mogen alleen nog plaatsvinden in groepjes van maximaal 10. Bovendien worden buitenschoolse activiteiten beperkt tot 1 activiteit per kind/jongere om te vermijden dat te veel bubbels zich met elkaar vermengen.   

 

We weten zeker dat we hierbij op ieders verantwoordelijkheidsgevoel en ieders gezond verstand kunnen rekenen.      

Samen lukt het ons wel om hierdoor te geraken.     

 

Bijlage: 
202104.docx