Musica

kleuter- en lagere school

Musikalender februarimaandag 1 februari 2021

Musikalender februari

Beste ouder(s),   

 

Inschrijvingen   

Wilt u uw kind inschrijven in de Musica?   

Wilt u uw kind inschrijven in onze school, dan meldt u het eerst aan via de website http://meldjeaan.antwerpen.be. Zo maakt u meer kans op een plaats voor uw kind in een school.   

De voorrangsperiode voor het aanmelden van broers of zussen is voorbij. 
Kent u iemand die zijn kind wil inschrijven in onze school voor volgend schooljaar? Zij kunnen hun kind aanmelden vanaf donderdag 25/02/2021 9u30 t.e.m. dinsdag 23/03/2021 17uur.   

Zit uw kind hier in de 3de kleuterklas en wilt u uw kind inschrijven in het 1ste leerjaar? Uw kind kan automatisch doorstromen. U hoeft dus niets te doen.  

 

Kennismaken met de Musica: 

Ken je mensen die hun kind willen inschrijven in de Musica en dus eerst graag even willen kennismaken?  

Laat hen dan een kijkje nemen op onze website: https://www.stedelijkonderwijs.be/musica/inschrijvingen-21-22 

Alle informatie, een filmpje en de data van de digitale informatiemomenten kunnen ze daar terugvinden. 

 

Wilt u uw kind inschrijven in het secundair onderwijs?  

U kan uw kind aanmelden tussen 8/03/21 (9.30 uur) en 26/03/21 (17 uur).  

Wilt u wat meer info? Wij hebben voor jullie op onze website een pagina aangemaakt waar wij alle informatie die wij ontvangen rond het secundair verzamelen: 

https://www.stedelijkonderwijs.be/musica/naar-het-middelbaar-onderwijs 

 

Smartschool 

Na de krokusvakantie zal onze school Smartschool gebruiken om met u te communiceren.   

Concreet wil dit zeggen dat vanaf dat ogenblik alle mailverkeer van de directie, het secretariaat, de zorgcoördinatoren en de klasleerkracht naar de ouders en omgekeerd, via dit kanaal zal verlopen.   

De periode vanaf nu tot aan de krokusvakantie zien we als een overgangsfase. Vanaf 1 februari verloopt de communicatie via beide kanalen, en vanaf 22 februari schakelen we volledig over naar Smartschool.  

Alle informatie over het aanmelden op Smartschool staat in een brief (1 per ouder) die je meekrijgt met je kind. Elke ouder heeft recht op een apart account met persoonlijke inloggegevens.  

Heb je problemen met Smartschool of wil je hulp bij het gebruik van Smartschool?   

Op onze schoolwebsite https://www.stedelijkonderwijs.be/musica vind je verschillende stappenplannen terug. We organiseren ook enkele momenten aan de schoolpoort om hulp te bieden indien nodig. 

 

Kloosterstraat 

We ervaren dat jullie opnieuw gebruikmaken van onze ingang aan de Kloosterstraat om jullie kinderen met de wagen af te zetten.  Hartelijke dank hiervoor. 

We willen jullie wel vragen om rekening te houden met de andere weggebruikers en de verkeersregels. Op die manier blijft het voor iedereen veilig. 

Belangrijke data in de toekomst:    

  • Krokusvakantie: zaterdag 13/02/2021 t.e.m. zondag 21/02/2021  
  • Pedagogische studiedag: woensdag 10-03-2021 
  • In de week van 29/03/2021 organiseren we het grootouderfeest voor de grootouders van de kleuters in de grote Musica.  We zullen jullie nog informeren op welke manier we dit concreet uitwerken, afhankelijk van de ontwikkelingen rond Corona.    
  • Online Musica Quiz: zaterdag 27-03-2021 
  • Paasvakantie: 3-04-2021 tem 18-04-2021 

 

De Coronamaatregelen  

Tot en met de korkusvakantie blijven we in pandemiefase oranje.  

Ik zet de belangrijkste maatregelen die we zowel binnen als buiten de school dienen op te volgen graag nog even op een rijtje:  

Geen pedagogische studiedag op 3/02/21 

Vermits we deze enkel digitaal kunnen organiseren, biedt dit weinig tot geen meerwaarde. We kiezen er daarom voor om er een lesdag van te maken i.p.v. een vrije dag voor de kinderen.  

 

De schoolfotograaf 

Gezien de coronamaatregelen mag de schoolfotograaf niet naar de school komen. De afspraak werd verplaatst naar 17/05/2021. 

 

Ouders   

Ouders moeten zoveel als mogelijk buiten de school blijven.   

 

Mondmasker (+12)   

Een mondmasker dragen we op school en in een straal van 200 meter rond de school aan het begin en het einde van de schooldag.  

 

Mondmasker (-12) 

Het dragen van een mondmasker door leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar wordt toegepast als er een besmetting is vastgesteld of een leerling/leerkracht in quarantaine werd geplaatst in één van deze klassen. 

 

De lessen LO   

De kleedkamers moeten zoveel mogelijk vermeden worden. De kinderen kunnen zich hierdoor niet meer omkleden. We vragen daarom om op de dagen dat de kinderen LO hebben hun makkelijke, sportieve kledij te laten aantrekken.   

 

Uitstappen   

Uitstappen, voorstellingen en workshops in de school kunnen niet meer doorgaan.   

Meerdaagse uitstappen organiseren is alvast tot aan de paasvakantie niet toegestaan. De meerdaagse uitstappen hebben we daarom nogmaals verplaatst. De 6de klas vertrekt hopelijk naar Oostduinkerke in de week van 7 juni. 

De 4de klas vertrekt naar Cadzandië van 10 t.e.m. 12/05/21. 

 

Ventileren van ruimtes  

We trachten onze klaslokalen zoveel als mogelijk te ventileren door ramen en deuren regelmatig open te zetten. Het kan hierdoor al eens wat frisser worden, zorg daarom voor een extra trui voor zoon of dochter.   

 

Fysieke contacten  

Tracht steeds voldoende afstand te houden en beperk je contacten.  

 

Reizen naar het buitenland 

Reizen naar het buitenland is niet toegelaten​.  

 

Mijn kind is ziek. Wat nu?  

Heeft je kind plots 1 (of meer) van deze klachten?  

• koorts (38°en hoger)   

• hoesten of problemen met ademhalen   

• verkoudheid EN ander klachten zoals spierpijn, ongewone vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn of geen eetlust   

Hou je kind thuis. Verwittig de huisarts en de school.  

 

Iemand uit het gezin test positief 

Contacteer de school onmiddellijk en hou je kind thuis. Het tracing centrum van het CLB bepaalt in samenspraak met de school, u als ouder en uw huisarts de verdere stappen. 

 

Een nieuwe teststrategie 

Hoog risicocontacten worden 2 keer getest: zo snel mogelijk na identificatie en op het einde van de quarantaine; 

de duur van isolatie voor bevestigde COVID-gevallen in thuisisolatie wordt verlengd tot 10 dagen; 

Omwille van de verhoogde besmettelijkheid bij alle leeftijdsgroepen zullen de kinderen in de lagere school voortaan als hoog risicocontact beschouwd worden als ze naast iemand zaten die positief getest werd. Het werken met vaste plaatsen wordt daarom zoveel mogelijk toegepast. 

 

Buitenschoolse activiteiten 

Buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren mogen alleen nog plaatsvinden in groepjes van maximaal 10. Bovendien worden buitenschoolse activiteiten beperkt tot 1 activiteit per kind/jongere om te vermijden dat te veel bubbels zich met elkaar vermengen. 

 

We weten zeker dat we hierbij op ieders verantwoordelijkheidsgevoel en ieders gezond verstand kunnen rekenen.    

Samen lukt het ons wel om hierdoor te geraken.   

Bijlage: 
202102.pdf