Musica

kleuter- en lagere school

Musikalender maartdinsdag 2 maart 2021

Musikalender maart

Beste ouders,    

 

Inschrijvingen    

Wilt u uw kind inschrijven in de Musica?    

Wilt u uw kind inschrijven in onze school, dan meldt u het eerst aan via de website http://meldjeaan.antwerpen.be. Zo maakt u meer kans op een plaats voor uw kind in een school.    

De voorrangsperiode voor het aanmelden van broers of zussen is voorbij.  
Kent u iemand die zijn kind wil inschrijven in onze school voor volgend schooljaar? Zij kunnen hun kind aanmelden vanaf donderdag       

25/02/2021 9u30 t.e.m. dinsdag 23/03/2021 17uur.    

Zit uw kind hier in de 3de kleuterklas en wilt u uw kind inschrijven in het 1ste leerjaar? Uw kind kan automatisch doorstromen. U hoeft dus   

niets te doen.   

 

Kennismaken met de Musica:  

Ken je mensen die hun kind willen inschrijven in de Musica en dus eerst graag even willen kennismaken?   

Laat hen dan een kijkje nemen op onze website: https://www.stedelijkonderwijs.be/musica/inschrijvingen-21-22  

Alle informatie, een filmpje en de data van de digitale informatiemomenten kunnen ze daar terugvinden.  

 

Wilt u uw kind inschrijven in het secundair onderwijs?   

U kan uw kind aanmelden tussen 8/03/21 (9.30 uur) en 26/03/21 (17 uur).   

Wilt u wat meer info? Wij hebben voor jullie op onze website een pagina aangemaakt waar wij alle informatie die wij ontvangen rond het secundair verzamelen:  

https://www.stedelijkonderwijs.be/musica/naar-het-middelbaar-onderwijs  

 

Jeugdboekenmaand 

Jaarlijks nemen we als school deel aan de jeugdboekenweek. Elk leerjaar vult dit in op zijn manier met een aantal feestelijke leesactiviteiten.  

De Jeugdboekenmaand bestaat immers 50 jaar! Daarom is het heel de maand maart feest want... ‘Lezen is een feest’. 

 

De speelplaats van de lagere school 

De speelplaats maakt een belangrijk deel uit van de school. Het is niet alleen een plaats voor ontspanning, maar ook een plek voor het aanleren van sociale en andere vaardigheden. Eigenlijk kan de speelplaats omgeschreven worden als „de oefenplaats voor het leven‟.  

Om al onze kinderen tijdens dit spelmoment zo goed als mogelijk te begeleiden voorzien wij een aantal materialen en zaken en organiseren wij ons zo dat klein en groot zich hier goed voelt. 

Enkele voorbeelden: 

Op donderdag en vrijdag is het volksdans op onze speelplaats. Juf Janice leert samen met de leerlingen van 6 een volksdans aan en iedereen danst samen op de speelplaats om 10u25. 
Wij eten in 2 shiften zodat de speelplaats altijd maar met de helft van de kinderen bevolkt is. 
De speelplaats is in 5 zones opgedeeld waar kinderen om de beurt gebruik kunnen maken van een zone. Aan het raam op het secretariaat hangt deze regeling visueel zichtbaar voor alle leerlingen. 

Je hebt de zone van het speeltuig, de basketbalruimte, de pingpongtafel, het rode en het grijze veld op het Pagadderplein. 

Het grijze veld wordt gebruikt als speelzone voor de kinderen van het 1ste leerjaar. Hier kunnen zij, indien zij dit wensen, enkel onder elkaar spelen onder het toeziende oog van een leerkracht. 

Er worden speelgoedmanden voorzien voor de speelplaats en voor het grijze veld. 
De mensen die bewaking doen op de speelplaats dragen een fluohesje. Hierdoor zijn ze steeds herkenbaar en dus makkelijker aanspreekbaar. 
Er hangen op verschillende plaatsen posters waarop stappenplannen staan om conflicten uit te praten. 

 

Smartschool  

Na de krokusvakantie zijn we getart om onze communicatie met jullie, de ouders, te organiseren via Smartschool. De overstap naar dit platform is vlot verlopen. Ondertussen zijn 90% van de ouders ingelogd. Wij willen jullie hiervoor hartelijk bedanken. 

 

Belangrijke data in de toekomst:     

Paasvakantie: 3-04-2021 tem 18-04-2021  

 

De Coronamaatregelen   

Voorlopig blijven we nog in pandemiefase oranje.   

Er werd wel een kleine versoepeling wat betreft daguitstappen toegelaten. Binnenkort vernemen we ook of workshops en theatervoorstellingen als essentiële derden worden gezien en of we deze dan ook opnieuw kunnen laten doorgaan in onze school. 

Er stonden verschillende workshops en theatervoorstellingen in de school gepland in de maand maart. Voorlopig staan deze on hold en werden ze nog niet opgenomen in de musikalender. Op het ogenblik dat dit wel kan doorgaan, bezorg ik jullie een aangepaste versie. 

Ik zet de belangrijkste maatregelen die we, zowel binnen als buiten de school dienen op te volgen, graag nog even op een rijtje:   

 

Ouders    

Ouders moeten zoveel als mogelijk buiten de school blijven.    

 

Mondmasker (+12)    

Een mondmasker dragen we op school en in een straal van 200 meter rond de school aan het begin en het einde van de schooldag.   

 

Mondmasker (-12)  

Het dragen van een mondmasker door leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar wordt toegepast als er een besmetting is vastgesteld of een leerling/leerkracht in quarantaine werd geplaatst in één van deze klassen.  

 

De lessen LO    

De kleedkamers moeten zoveel mogelijk vermeden worden. De kinderen kunnen zich hierdoor niet meer omkleden. We vragen daarom om op de dagen dat de kinderen LO hebben hun makkelijke, sportieve kledij te laten aantrekken.    

 

Uitstappen    

Daguitstappen zijn terug mogelijk vanaf 15 maart. Deze versoepeling kan enkel onder voorwaarden: 

Enkel daguitstappen en dus geen meerdaagse uitstappen 
De klasbubbel moet gerespecteerd worden 
Scholen moeten eigen vervoer inleggen 
De leerlingen mogen geen contact hebben met andere mensen 

 

Ventileren van ruimtes   

We trachten onze klaslokalen zoveel als mogelijk te ventileren door ramen en deuren regelmatig open te zetten. Het kan hierdoor al eens wat frisser worden, zorg daarom voor een extra trui voor uw zoon of dochter.    

 

Fysieke contacten   

Tracht steeds voldoende afstand te houden en beperk je contacten.   

 

Reizen naar het buitenland  

Reizen naar het buitenland is niet toegelaten​.   

 

Mijn kind is ziek. Wat nu?   

Heeft je kind plots 1 (of meer) van deze klachten?   

• koorts (38°en hoger)    

• hoesten of problemen met ademhalen    

• Verkoudheid EN ander klachten zoals spierpijn, ongewone vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn of geen eetlust? 

Hou je kind dan thuis. Verwittig de huisarts en de school.   

 

Iemand uit het gezin test positief  

Contacteer de school onmiddellijk en hou je kind thuis. Het tracing centrum van het CLB bepaalt in samenspraak met de school, u als ouder en uw huisarts, de verdere stappen.  

 

Een nieuwe teststrategie  

Hoog risicocontacten worden 2 keer getest: zo snel mogelijk na identificatie en op het einde van de quarantaine;  

de duur van isolatie voor bevestigde COVID-gevallen in thuisisolatie wordt verlengd tot 10 dagen;  

Omwille van de verhoogde besmettelijkheid bij alle leeftijdsgroepen zullen de kinderen in de lagere school voortaan als hoog risicocontact beschouwd worden als ze naast iemand zaten die positief getest werd. Het werken met vaste plaatsen wordt daarom zoveel mogelijk toegepast.  

 

Buitenschoolse activiteiten  

Buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren mogen alleen nog plaatsvinden in groepjes van maximaal 10. Bovendien worden buitenschoolse activiteiten beperkt tot 1 activiteit per kind/jongere om te vermijden dat te veel bubbels zich met elkaar vermengen.  

 

We weten zeker dat we hierbij op ieders verantwoordelijkheidsgevoel en ieders gezond verstand kunnen rekenen.     

Samen lukt het ons wel om hierdoor te geraken.    

Bijlage: 
202103.pdf