Musica

kleuter- en lagere school

Vakantieregeling schooljaar 2020-2021woensdag 1 juli 2020 - vrijdag 2 juli 2021

In bijlage kan u een brief vinden met daarop de vakantiedagen en de pedagogische studiedagen. Op die momenten is de school gesloten en is er geen opvang.