Musica

kleuter- en lagere school

Schoolraad

De basisschool Musica maakt deel uit van de scholengemeenschap West.

Deze scholengemeenschap heeft een schoolraad waar een afvaardiging van ouders, leerkrachten, en gecoöpteerden in zetelen. Zij vergaderen maandelijks.

www.stedelijkonderwijs.be/schoolraadwest

Als je alleen de verslagen wil lezen

Klik op onderstaande links