Musica

kleuter- en lagere school

Schoolreglementen

U kan hier onze schoolregelementen downloaden.

Het algemene schoolreglement voor de kleuterschool en de lagere school van het stedelijk onderwijs kan u hier vinden:

Het specifieke schoolreglement van onze school kan u hier vinden: