Stedelijk Onderwijs

Iedereen helemaal op zijn plek.

4 scholen krijgen stadssteun voor proefproject betere luchtkwaliteit

Vier scholen van het Stedelijk Onderwijs gaan in 2019 met het schoolteam, leerlingen, ouders en de buurt aan de slag om de luchtkwaliteit op school te verbeteren. Zij werken daarvoor samen met de stad en krijgen steun van experts luchtkwaliteit en het stedelijke laboratorium Stadslab2050. Samen zetten ze experimenten op om te weten te komen met welke maatregelen de luchtkwaliteit in en rondom scholen verbeterd kan worden. De scholen werden door een jury gekozen uit 25 kandidaten: stedelijke basisscholen De Wereldreiziger, Het Pieterke en De Spiegel en Stedelijk Lyceum Quellin.

Stadslab2050 begeleidt het komende jaar vijf scholen die samen met de stad, de Vlaamse Milieumaatschappij en andere stakeholders experimenten willen opzetten om de luchtkwaliteit in en rond de school te verbeteren of de blootstelling aan verontreinigde lucht te verminderen. 

Deze scholen krijgen een uitgebreid project voorgeschoteld. Zo zullen ze zowel de luchtkwaliteit op school moeten meten als maatregelen moeten uitdenken en uittesten om de luchtkwaliteit op school te verbeteren. Zowel directie en leerkrachten, als leerlingen, ouders en buurtbewoners worden daarbij betrokken. Daarbij is het de bedoeling om te experimenteren met een mix aan maatregelen.

Binnen die mix kan het bijvoorbeeld gaan om experimenten rond mobiliteit en inrichting van de schoolomgeving, het inzetten op duurzame woon-schoolverplaatsingen, educatie en bewustwording rond luchtverontreiniging op school en in de buurt, een betere luchtverversing in de schoolgebouwen, of de aanpak van vervuilende stoffen in de binnenlucht. Door het experiment wil Stadslab2050 meer inzicht krijgen in welke maatregelen de luchtkwaliteit in en om de school kunnen verbeteren.

donderdag 14 maart 2019
Stedelijk Onderwijs - algemeen