Stedelijk Onderwijs

Iedereen helemaal op zijn plek.

Al 92 (kleuter)onderwijzers stapten in ons lerarenplatform

Sinds dit schooljaar kunnen startende leraren instappen in ons lerarenplatform. Daardoor worden ze ineens voor een gans schooljaar aangesteld in een scholengemeenschap mét loongarantie. In ruil doen ze vervangopdrachten binnen de stedelijke basisscholen van het samenwerkingsplatform. Op die manier bieden we niet alleen starters zekerheid maar proberen we scholen waar collega’s langer dan 10 dagen uitvallen, te voorzien van vervanging.
basisonderwijs Lerarenplatform

Op zoek naar kandidaten voor Lerarenplatform  

Stedelijk Onderwijs zoekt voortdurend leraren voor het platform. Wie instapt, wordt aangesteld in een ankerschool voor een gans schooljaar. Op het ogenblik dat een opdracht in een school eindigt, wordt voor die (kleuter)onderwijzer een nieuwe opdracht gezocht. Is er geen vervangingsopdracht voor handen, dan biedt hij of zij ondersteuning in de ankerschool. Op die manier bouwen leraren anciënniteit op in de scholengemeenschap van hun ankerschool. 

Geïnteresseerd? 

Dien je vacature in via de jobsite

dinsdag 4 december 2018
Kleuter- en Lager Onderwijs, Stedelijk Onderwijs - algemeen