Stedelijk Onderwijs

Iedereen helemaal op zijn plek.

Boekvoorstelling en studiedag

Joke Claus en Kathleen Gedopt, 2 collega's van het ondersteuningsnetwerk van De Leerexpert, werkten mee aan het boek Leren omgaan met diversiteit in de klas, dat verschijnt op 8 november 2018.

Er is de laatste jaren veel beweging in onderwijs: toenemende diversiteit, het M-decreet, het nieuw ondersteuningsmodel, meer inzetten op ondersteuning van de leraar… Deze hebben geleid tot de
vernieuwing van het ondersteuningsconcept GOL(L)D: Gericht Ondersteunen van Leraren in het Leren omgaan met Diversiteit. Het is een ondersteuningsconcept dat het diversiteitsdenken koppelt aan activerend ondersteunen waardoor de leraar de regie in eigen handen houdt.

De auteurs Inge Van de Putte en Elisabeth De Schauwer gaan dieper in op de vernieuwde onderwijssituatie na de invoering van het M-decreet en het opstarten van de ondersteuningsnetwerken. Hun bijdragen bieden inzicht en concrete handvaten in het denken rond diversiteit en ondersteuning en staan stil bij de positie van de verschillende ondersteuners binnen de school.

Voorstelling van het boek

De voorstelling van het boek op 8 november in Gent gaat gepaard met een studievoormiddag waarop onder andere Prof. Missy Morton uit Nieuw-Zeeland inzage geeft in haar onderzoek over ‘narrative assessment’ en hoe zij leraren hierin ondersteunt.

Praktisch

Donderdag 8 november 2018 - 9.30 tot 12.30
Universiteit Gent
Mercator Gebouw A, Aud 2.14
Abisstraat 1
9000 Gent

Prijs: €40, boek inbegrepen.

Programma studiedag downloaden

donderdag 8 november 2018
Buitengewoon Onderwijs