Stedelijk Onderwijs

Iedereen helemaal op zijn plek.

De Leerexpert August Leyweg 4 blij met renovatie

Een snoezelruimte, een 'rusthut' in elke klas, een nieuwe turnzaal, een leskeuken, een schoolbib... Het schoolteam en de leerlingen van de kleuter- en lagere school voor buitengewoon onderwijs hebben er hard naar uitgekeken. De renovatie van het schoolgebouw is klaar en dat werd gisteren gevierd met een feestje.

Directeur Ellen Ferny licht toe: "Deze verbouwingen stellen ons in staat om meer in te zetten op de sociaal-emotionele zorg voor onze leerlingen, met een snoezelruimte, een time-out unit enzovoort. Er is in de verbouwingen ook sterk rekening gehouden met de juiste materialen: duurzaam en geluidsisolerend." Zij vult aan: "Onze school had voordien een binnentuin en deze werd nu volledig overkapt. Hierdoor hebben we nieuwe, extra ruimtes verkregen zoals een leskeuken, een atelier dat ook voor yogasessies gebruikt wordt en een eigen schoolbib. Leesplezier speelt namelijk een belangrijke rol in onze school."

De school biedt buitengewoon onderwijs aan doelgroep 'type 3', kinderen met ernstige sociale, emotionele en gedragsproblemen. De nieuwe inrichting moet zorgen voor meer rust en veiligheid voor de leerlingen en het psychosociaal welzijn van de leerkrachten verhogen. De Leerexpert August Leyweg 4 biedt plaats aan 46 leerlingen, waarvan 40 in de lagere school en 6 kleuters.

woensdag 24 april 2019
Buitengewoon Onderwijs