Nieuwe school voor stedelijk buitengewoon onderwijs op Luchtbal

Al enkele jaren worden we in Antwerpen geconfronteerd met een acuut capaciteitstekort in het buitengewoon basisonderwijs. De voorbije jaren hebben we als Stedelijk Onderwijs hemel en aarde bewogen om in onze scholen bijkomende plaatsen te creëren. Maar deze inspanningen zijn onvoldoende om alle kinderen op de wachtlijst een plaats te geven.

Wij hebben de voorbije maanden opnieuw onze verantwoordelijkheid genomen en aan de Vlaamse overheid en de stad Antwerpen voorgesteld om tijdelijke infrastructuur te realiseren om zo in extra capaciteit te voorzien.

We willen dit realiseren in mobiele units op een terrein op Luchtbal. Dit terrein ligt tegenover de site Columbiastraat waar stedelijk basisschool Sportomundo en De Leerexpert gevestigd zijn. In deze mobiele units voorzien we 214 nieuwe plaatsen op maat van kinderen en jongeren met een beperking. Het tijdelijke schoolgebouw zal zowel plaats bieden aan buitengewoon basis- als buitengewoon secundair onderwijs.

We plannen de site Columbiastraat op termijn helemaal te renoveren. De 214 leerlingen uit de tijdelijke infrastructuur krijgen na de renovatie een duurzame plek op deze site.

Via deze website blijf je op de hoogte van de plannen en werken.

dinsdag 8 november 2022
Buitengewoon Onderwijs