NOA De Leerexpert wordt Leersteuncentrum Antwerpen

Een nieuw decreet leersteun vervangt vanaf 1 september 2023 het M-decreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs. Dit decreet moet nog wel goedgekeurd worden door het Vlaams Parlement. Dat zal in de komende weken gebeuren. Het decreet leersteun brengt heel wat veranderingen met zich mee. Uitgangspunt is kwaliteitsvol onderwijs voor alle leerlingen, dat werkbaar blijft voor de leraar.

Zelfstandig leersteuncentrum

Vlaanderen breed zullen er 40 leersteuncentra worden opgericht waaronder 9 door OVSG.

Stedelijk Onderwijs kiest voor een zelfstandig leersteuncentrum met een eigen instellingsnummer. Het huidige ondersteuningsnetwerk NOA De Leerexpert houdt dus vanaf september op te bestaan.

Aansluiten bij het stedelijk Leersteuncentrum Antwerpen

Elke school tekent in bij één leersteuncentrum. De scholen van Stedelijk Onderwijs Antwerpen sluiten sowieso aan bij ons leersteuncentrum.

Als Leersteuncentrum Antwerpen van Stedelijk Onderwijs hebben we voldoende expertise in huis voor alle types en hoeven wij geen beroep te doen op andere Leersteuncentra om leerlingen en schoolteams te ondersteunen. Uiteraard blijven we ons professionaliseren en delen we expertise in nauwe samenwerking met onze buitengewone scholen van De Leerexpert en andere externe onderwijs- en welzijnspartners.

Hoe aansluiten?

Wil je als school graag aansluiten bij stedelijk Leersteunsteuncentrum Antwerpen? Volg dan de richtlijnen die je midden februari vanuit AGODI zal krijgen.

Infomomenten werking voor scholen

We organiseren digitale infomomenten waarop we concreter toelichten hoe we zullen (samen)werken. Zowel directies als zorgcoördinatoren en leerlingenbegeleiders zijn welkom.

Voor scholen van Stedelijk Onderwijs

  • Dinsdag 14 maart 2023
    • van 9 tot 12 uur 
  • Donderdag 16 maart 2023
    • van 9 tot 12 uur

Voor scholen buiten Stedelijk Onderwijs

  • Dinsdag 28 maart 2023
    • van 14.30 tot 15 uur

Het is trouwens de laatste keer dat we aparte infomomenten plannen voor scholen van Stedelijk Onderwijs en voor de andere scholen. Voortaan communiceren we eenduidig en gelijktijdig naar iedereen die is aangesloten bij ons leersteuncentrum.

Heb je vragen?

Heb je ondertussen al vragen? Neem dan zeker contact met ons op, we helpen je graag verder!

> Lees meer over het stedelijk Leersteuncentrum Antwerpen

maandag 13 februari 2023
Buitengewoon Onderwijs, Stedelijk Onderwijs - algemeen