Stedelijk Onderwijs

Iedereen helemaal op zijn plek.

Nieuws

vb. 01/03/2021
vb. 01/03/2021

Zomerscholen Stedelijk Onderwijs van start

Vanaf 10 augustus krijgen meer dan 600 leerlingen van het Stedelijk Onderwijs in 16 Zomerscholen de kans om verloren (school)tijd in te halen en zich extra voor te bereiden op het nieuwe schooljaar. Om te weten te komen wat de leerlingen precies doen en leren op de Zomerschool geven we iedere dag het woord aan één van de leerlingen.

4 scholen krijgen stadssteun voor proefproject betere luchtkwaliteit

Vier scholen van het Stedelijk Onderwijs gaan in 2019 met het schoolteam, leerlingen, ouders en de buurt aan de slag om de luchtkwaliteit op school te verbeteren. Zij werken daarvoor samen met de stad en krijgen steun van experts luchtkwaliteit en het stedelijke laboratorium Stadslab2050. Samen zetten ze experimenten op om te weten te komen met welke maatregelen de luchtkwaliteit in en rondom scholen verbeterd kan worden. De scholen werden door een jury gekozen uit 25 kandidaten: stedelijke basisscholen De Wereldreiziger, Het Pieterke en De Spiegel en Stedelijk Lyceum Quellin.
Subscribe to Stedelijk Onderwijs Antwerpen - Nieuws