Novaplus

stedelijk secundair onderwijs

2e graad

2e graad - aso

In de studierichting Natuurwetenschappen ligt de focus op de exacte wetenschappen. In de lessen biologie, chemie en fysica bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten

Je begrijpt het wetenschappelijk denkproces: experimenteren in een practicum, nauwkeurige verslagen maken, zelfstandig informatiebronnen raadplegen en kritisch bekijken. Daarnaast heeft het vak wiskunde een prominente rol in deze studierichting.

De studierichting Natuurwetenschappen heeft een uitgesproken doorstroomfunctie en wil je dus voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. Novaplus ademt STEM, dit merk je in alle vakken. STEM staat voor science, technology, engineering en mathematics.

Meer weten over deze richting?