Novaplus

stedelijk secundair onderwijs

Structuur aanbod

Het secundair onderwijs is opgebouwd uit drie graden en elke graad bestaat uit twee jaren.

Wat is het verschil tussen deze graden, welke studierichtingen kan je volgen en hoe werkt dat juist met A-stroom en B-stroom? Dat leggen we je graag uit:

1ste graad

Nadat je de lagere school (basisonderwijs) hebt afgerond, ben je klaar voor het eerste jaar van het middelbaar en dat start in de eerste graad. Die graad is opgedeeld in een A-stroom en een B-stroom, in beide bereid je je voor op de studiekeuze die je zal maken in de tweede graad.

Novaplus heeft enkel een A-stroom en daar kom je in terecht wanneer je je getuigschrift basisonderwijs behaald hebt.

In het eerste jaar in de A-stroom krijgen de leerlingen 27u basisvorming en 5u keuzegedeelte om te verdiepen, te verkennen en te versterken.

In het tweede jaar in de A-stroom is er 25u basisvorming, 2u voor differentiatie (verdiepen en remediëren) en een basisoptie van 5u.

> Meer informatie over onze 1e graad

2de graad

Wanneer je de eerste graad succesvol hebt afgerond, kan je starten in de tweede graad. Vanaf dat moment kies je voor een studierichting en die bevindt zich telkens binnen een domein en een finaliteit.

Een domein geeft een beeld van het interessegebied waarin de studierichting zich bevindt. Een finaliteit geeft weer wat je met die studierichting na het secundair onderwijs (middelbaar) kan doen.

Er zijn 8 studiedomeinen:

 • Economie & organisatie
 • Kunst & creatie
 • Sport
 • Taal & cultuur
 • STEM
 • Land- & tuinbouw
 • Voeding & horeca
 • Maatschappij & welzijn

Daarnaast heb je ook enkele studierichtingen die niet ondergebracht kunnen worden onder één van de domeinen en daarom domeinoverschrijdend zijn.

En drie finaliteiten:

 • Doorstroomgerichte finaliteit (vroeger ASO, KSO en TSO)
  Voorbereiding op hoger onderwijs: academische en professionele bachelor (en eventueel nadien master of meer).
 • Dubbele finaliteit (vroeger KSO en TSO)
  Voorbereiding op arbeidsmarkt of hoger onderwijs: (gerichte) professionele (of academische) bachelor (en eventueel nadien master of meer).
 • Arbeidsmarktgerichte finaliteit (vroeger BSO en BuSO OV3)
  Voorbereiding op arbeidsmarkt, Se-n-Se opleiding of graduaatsopleiding (hbo5). Eventueel kan je ook een schakeljaar volgen waarna je een bacheloropleiding kan starten.

Binnen die studiedomeinen en finaliteiten kies je dus voor de studierichting die bij jou past. Inzicht in welke keuze je best maakt, krijg je meestal door je ervaringen in de eerste graad.

In onze school vind je enkel studierichtingen die domeinoverschrijdend zijn.

> Meer informatie over onze 2e graad

3de graad

Vanaf de derde graad komt je toekomst na het middelbaar in zicht. De studierichtingen worden nog specifieker en je bereidt je stilaan voor op wat je hierna wil gaan verder studeren.

Wanneer je afstudeert bij Novaplus ben je klaar om STEM-studies aan te vangen in de hogeschool of universiteit.

> Meer informatie over onze 3e graad