Novaplus

stedelijk secundair onderwijs

Visie

#innovatieveburgers

Onze missie

Novaplus leidt jongeren van nu kansrijk op om een rol te spelen in de STEM-wereld van morgen.

De kritische denkers van morgen bereiden wij voor. Wij stimuleren en ondersteunen leerlingen in het onderzoeken van actuele maatschappelijke problemen vanuit een wetenschappelijk standpunt. We versterken het probleemoplossend denken met aandacht voor creativiteit en de 21st century skills.

Novaplus is een warme ster die doorheen de tijd helderder wordt, net zoals onze leerlingen. We leiden jongeren op tot zelfregulerende, mondige, onderzoekende en kritische burgers.

Wij zijn er voor alle leerlingen secundair onderwijs, ook voor hen die nood hebben aan extra uitdaging. We bieden de perfecte voorbereiding aan om een vervolgtraject in het hoger onderwijs succesvol aan te vatten. 

#zelfregulerendeburgers 

Zelfgestuurd leren 

Leerlingen nemen hun leerproces zelf in handen. Ze weten waar ze staan, welk doel ze willen bereiken en welke stappen ze hiervoor moeten ondernemen. Onderweg fouten maken is positief. Het bewijst dat je niet opgeeft en opnieuw probeert. Dit stimuleert de persoonlijke groei. Om leerlingen te helpen, worden ze ondersteund door het team leerkrachten en hun mentor in het bijzonder. Via groeigerichte feedback dagen zij hen uit om naar een hoger level te schakelen. Metacognitieve en effectieve leerstrategieën helpen alle leerlingen, ook cognitief sterke leerlingen, om eigenaarschap op te nemen in hun leerproces.

#mondigeburgers

Coöperatief leren 

Coöperatief leren of samenwerkend leren, staat centraal in onze onderwijsmethodiek. We leren van en met elkaar zo verhogen we de leerwinst voor iedereen. Door maatschappelijke thema’s in een veilige omgeving bespreekbaar te maken, zetten we in op sociale vaardigheden. Zo groeien onze leerlingen tot mondige burgers die respect hebben voor iedereen en ieders mening, want iedereen is uniek.  

#onderzoekendeburgers

Authentiek leren 

Technologische en wetenschappelijke innovaties volgen elkaar in een razend tempo op en bepalen het beeld in de samenleving. Om leerlingen de competenties bij te brengen, die zij in deze snel veranderende digitale maatschappij nodig hebben, gaan we op onderzoek uit. We tekenen buiten de lijnen van een vak en gaan op pad: de buurt, het platteland, de steden,… We laten ons inspireren door en werken samen met het hoger onderwijs, bedrijven en professionals. 

In deze projecten komen innovatieve thema's aan bod waardoor alle leerlingen, ook als ze extra uitdaging nodig hebben, gestimuleerd worden om out of the box te denken.

#kritischeburgers

Wetenschappelijk onderbouwd leren

We selecteren de beste ingrediënten uit verschillende pedagogische methodes die de voorbije jaren hun kracht al hebben bewezen. We baseren ons hiervoor op wetenschappelijk onderbouwd onderzoek om zo innoverend, taalgericht en motiverend onderwijs aan te bieden. Zowel op vlak van onderwijsmethodes als projecten zetten we in op effectief en toekomstgericht onderwijs met maximale leerwinst als doel.