Omnimundo

kleuter- en lagere school

Omnimundo

Troeven

  • Buurtschool
  • Familiale sfeer - iedereen is aanspreekbaar
  • Aanbod op maat van de context, de klas, de groep en het kind.
  • Taal en zorg zijn de rode draad.
  • Zorg dragen voor jezelf en elkaar.
  • Gezondheidsbeleid (aandacht voor gezondheid, hygiëne en beweging)
  • Geëngageerd team
  • Groene school met eco-speelplaats
  • Gebruik van het aanbod van de stad.

Wij willen ook de anderstalige kinderen zin geven om naar school te komen

Noeska Leys
Leerkracht onthaalklas
Noeska Leys, leerkracht onthaalklas Nederlands voor Anderstaligen Omnimundo

Ik heb mijn zoon hier ingeschreven omdat er zo’n positieve sfeer heerst

Myriam Hirouf
Ouder
Myriam Hirouf, ouder Omnimundo

Anderstalige kinderen krijgen eerst een taalbad van onze AN-juf

Bieke Meuldermans
Leerkracht 3e leerjaar
Bieke Meuldermans, leerkracht 3e leerjaar Omnimundo