Omnimundo

kleuter- en lagere school

Verkeersweek

Jaarlijks leren we oefenen met rollend materiaal en fietsen. We bestuderen bewust het verkeer en het er leren veilig mee omgaan.